Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Poziv na prijavu za sudjelovanje na TCA seminaru u Norveškoj

Agencija za mobilnost i programe Europske unije poziva vas na prijavu za sudjelovanje na kontaktnom seminaru pod nazivom: “A contact seminar/training on the implementation of small scale partnerships for adult education: integration work in formal adult education” koji će se održati u fizičkom obliku u Øysteseu, Norveška, od 29. studenog do 2. prosinca 2022. godine u organizaciji norveške nacionalne Erasmus+ agencije.

Stol oko kojeg sjede kolege; na stolu se nalaze čaše sa sokom, bilježnice, laptop

S obzirom na to da je seminar međunarodnog karaktera, radni je jezik engleski.

Ciljana skupina

Seminar je otvoren za sudionike iz područja obrazovanja odraslih. Seminar je namijenjen nastavnicima, voditeljima organizacija i ostalom osoblju u nestrukovnom, formalnom obrazovanju odraslih koji žele naučiti kako pokrenuti Malo partnerstvo (Ključna aktivnost 2) unutar Erasmus+ programa.

Sudionici moraju biti predstavnici organizacije zainteresirane za sudjelovanje u projektu Malog partnerstva.

Prihvatljivi sudionici su predstavnici organizacija koje nisu imale iskustva ili su imale malo iskustva unutar Erasmus+ programa (npr. samo su jednom bili koordinatori i/ili su sudjelovali u tri partnerstva).

Ciljevi ovog seminara su:

 • Nadahnuti i stvoriti nove ideje za poboljšanje uključivanja u formalnom obrazovanju odraslih
 • Raspraviti o stanju obrazovanja odraslih u zemljama sudionicama
 • Predstaviti norveški obrazovni sustav s fokusom na formalno obrazovanje odraslih
 • Potaknuti promišljanje o učinku projekata
 • Naučiti kako napisati prijavu za Mala partnerstva (KA210)
 • Upoznati sudionike s EPALE platformom

Očekivani rezultati seminara su:

 • Rasprave fokusirane na temu integracije u organizacijama za formalno obrazovanje odraslih
 • Umrežavanje i razmjena iskustva
 • Inspiracija za budući rad i kreiranje projekata na temu uključivosti
 • Pronalaženje partnera koje će dovesti do prijave za Mala partnerstva (KA210) u Pozivu 2023.

Broj sudionika
Na seminaru će sudjelovati oko 70 sudionika iz cijele Europe, a za sudionike iz Hrvatske rezervirana su najviše 2 mjesta za područje obrazovanja odraslih.
Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske.

Prijava
Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem obrasca.
Krajnji rok za prijavu na kontaktni seminar je 25. listopada 2022. (do kraja dana).

Troškovi
Smještaj organizira norveška nacionalna Erasmus+ agencija te snosi troškove smještaja, a troškove prijevoza pokriva Agencija.

Više informacija možete pronaći na sljedećim poveznicama:
SALTO platforma

Za sva pitanja u vezi seminara molimo da se obratite na adresu elektroničke pošte odrasli@ampeu.hr uz navođenje naziva seminara.