Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Poziv na seminar „International Strategies for Higher Education“ u području visokog obrazovanja

Agencija za mobilnost i programe Europske unije poziva vas na prijavu za sudjelovanje na face-to-face seminaru pod nazivom „International Strategies for Higher Education“, koji će se održati u Veneciji, 12. - 15. lipnja 2022. u organizaciji talijanske nacionalne Erasmus+ agencije.

Seminar će se kroz razne aktivnosti usredotočiti na temu internacionalizacije sektora visokog obrazovanja, primjerice na strategije kojima se visoka učilišta mogu učiniti privlačnijim, kako ostvariti suradnju s lokalnim sredinama i sl. Cilj seminara je kroz razvijanje rješenja i ideja izraditi konkretne prijedloge za Europsku komisiju vezane za što kvalitetniju internacionalizaciju sektora visokog obrazovanja.

Budući da je seminar međunarodnog karaktera, radni jezik je engleski.

Ciljana skupina

Seminar je namijenjen KA2 koordinatorima u području visokog obrazovanja.

Broj sudionika

Na seminaru će sudjelovati ukupno 65 sudionika iz cijele Europe, a 2 mjesta rezervirana su za sudionike iz Hrvatske isključivo za područje visokog obrazovanja. Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske.

Krajnji rok za prijavu na seminar je 19. ožujka 2022.

Troškovi

Agencija za mobilnost i programe Europske unije za odabrane sudionike sufinancirat će trošak puta u iznosu do 500,00 EUR po sudioniku te trošak smještaja (iznos će biti naknadno utvrđen). Predviđeni dan dolaska na seminar je 12. lipnja 2022., a odlazak je 15. lipnja 2022.

Prijava

Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem Salto platforme na koju se potrebno prethodno registrirati. U slučaju poteškoća, upućujemo vas na smjernice Salto platforme „How can I apply?“.

Više informacija o seminaru također je dostupno na Salto platformi.

Za sva pitanja u vezi seminara molimo da se obratite na adresu elektroničke pošte erasmus@ampeu.hr.