Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Poziv za sudjelovanje na okruglom stolu „Preporuke Konferencije o budućnosti Europe u području mladih"

Središnji državni ured za demografiju i mlade 12. i 15. rujna 2022. organizira okrugli stol na temu preporuka Konferencije o budućnosti Europe u području mladih. Pozivamo sve mlade u dobi od 15 do 30 godina da iskažu svoje mišljenje o preporukama o budućnosti Europe u području mladih.

Vizual za okrugli stol The future is in your hands

Slijedom navedenog, okrugli stol održat će se u dva termina, 12. i 15. rujna 2022., u trajanju od 10.00 do 14.00 sati, u prostorijama Hotela Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1, u Zagrebu.

Okvirne teme za raspravu na okruglom stolu odnose se na mogućnosti sudjelovanja u demokratskim procesima i procesima donošenja odluka na svim razinama, pripreme za ulazak u svijet rada, pristup socijalnoj zaštiti i stanovanju, smanjivanje posljedica za mlade u vremenima krize te izjednačavanje mogućnosti za mlade u ruralnim područjima.

Dostupan je program okruglog stola.

Termin svog dolaska možete prijaviti najkasnije do 9. rujna 2022. putem poveznica:

Ponedjeljak, 12.09.2022.

Četvrtak, 15.09.2022.

Više informacija potražite na mrežnim stranicama Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.