Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Pratite sva TCA događanja u novom Kalendaru aktivnosti

U cilju poboljšanja transparentnosti i pristupa informacijama, od sada će se Transnacionalne aktivnosti suradnje (TCA) za područje obrazovanja i osposobljavanja objavljivati u Kalendaru aktivnosti. Ovaj korak ima za cilj pružiti jasniji pregled nadolazećih događanja i prilika za sve zainteresirane u sektoru obrazovanja.

Kalendar aktivnosti služit će kao platforma na kojoj će sudionici moći pronaći ažurirane informacije o radionicama, konferencijama, seminarima i drugim oblicima suradnje. Time se olakšava sudjelovanje u transnacionalnim aktivnostima, čime se potiče suradnja i razmjena ideja među profesionalcima u obrazovanju i osposobljavanju.