Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Preporuka Vijeća Europske unije: povećati broj onih koji odlaze na učenje i studiranje u inozemstvo

Vijeće Europske unije je usvojilo preporuku „Europa u pokretu” – mogućnosti za mobilnost u svrhu učenja za sve koja sadrži niz mjera za poticanje učenja, studiranja ili osposobljavanja u inozemstvu unutar Europske unije i u trećim zemljama.

Cilj je većem broju osoba omogućiti studiranje, osposobljavanje ili neformalno ili informalno učenje izvan zemlje podrijetla, među ostalim osobama koje obično imaju manje mogućnosti studiranja ili učenja u inozemstvu. Prednosti mobilnosti u svrhu učenja uključuju stjecanje znanja i vještina potrebnih za osobni, obrazovni i profesionalni razvoj, rješavanje pitanja nedostatka vještina u okviru zelene i digitalne tranzicije te izgradnju snažnog osjećaja građanstva i razumijevanja zajedničkih vrijednosti diljem Europe i šire. Međutim, u anketi Eurobarometra provedenoj 2022. među Europljanima u dobi od 15 do 30 godina samo je 15 % ispitanika sudjelovalo u studiranju, osposobljavanju ili naukovanju u drugoj zemlji EU-a.

„Mobilnost je već dugo u središtu projekta EU-a. Učenje u inozemstvu može pružiti vrijedne vještine i snažniji osjećaj zajedničkih vrijednosti EU-a. Današnjom preporukom doprinijet će se širenju mogućnosti za sve kako bi mogli iskoristiti goleme prednosti koje donosi učenje, studiranje ili osposobljavanje izvan zemlje rođenja“, izjavila je Caroline Désir, ministrica obrazovanja, Francuska zajednica u Belgiji

U Preporuci Vijeća utvrđuju se novi ciljevi koje treba ostvariti na razini EU-a do 2030.:

  • najmanje 23 % osoba sa završenim visokim obrazovanjem trebalo bi imati iskustvo mobilnosti u svrhu učenja
  • najmanje 12 % polaznika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja trebalo bi sudjelovati u mobilnosti u svrhu učenja u inozemstvu.

Nadalje, države članice nastavit će ulagati napore kako bi mobilnost u svrhu učenja postala uključivijom tako što će nastojati zajednički postići udio od najmanje 20 % osoba s manje mogućnosti među svim učenicima koji sudjeluju u mobilnosti u svrhu učenja u inozemstvu na razini EU-a do 2027.

Prijedlogom se nastoji potaknuti i mobilnost u svrhu učenja za učitelje i nastavnike te naučnike, koji se često suočavaju s preprekama pri sudjelovanju u mogućnostima učenja u inozemstvu.

Europsku komisiju se poziva da predloži metodologiju kako bi Vijeće moglo razmotriti postizanje dogovora o cilju na razini EU-a koji se odnosi na uključenost u kontekstu mobilnosti u svrhu učenja te da osigura ažuriranu metodologiju za cilj u području visokog obrazovanja.

Europska komisija je 15. studenoga 2023. donijela Prijedlog preporuke Vijeća „Europa u pokretu” – mogućnosti za mobilnost u svrhu učenja za sve, kao dio paketa za mobilnost vještina i talenata.