Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Prijave za nagradu Gender Equality Champions akademskim i istraživačkim organizacijama

Europska komisija je objavila natječaj za dodjelu nagrade “EU Award for Gender Equality Champions” kojom se odaje priznanje akademskim i istraživačkim organizacijama koje su postigle izvanredne rezultate u provedbi mjera ravnopravnosti spolova. Dobitnici u tri kategorije imaju priliku osvojiti svaki po 100.000 eura.

Vizual za nagradu Drive the change

Nagrada “EU Award for Gender Equality Champions” ima za cilj unaprijediti inkluzivne politike te Planove ravnopravnosti spolova (Gender Equality Plans) u okviru novog Europskog istraživačkog prostora (EIP). Uz to, nagrada će potaknuti zahtjev za postojanjem Plana ravnopravnosti spolova kao kriterij prihvatljivosti za visokoškolske ustanove i istraživačke organizacije koje se prijavljuju na projekte programa Obzor Europa, najvećeg programa EU-a za istraživanje i inovacije.

Prijave za prvo izdanje nagrade “EU Award for Gender Equality Champions” otvorene su za sve visokoškolske ustanove i istraživačke organizacije iz država članica EU-a i zemalja pridruženih programu Obzor Europa od 14. srpnja 2022. do 13. listopada 2022.

Kategorije nagrade “EU Award for Gender Equality Champions”

Tri su kategorije nagrade:

1. Pobornici održive ravnopravnosti spolova: organizacije koje mogu pokazati značajnu i trajnu evidenciju aktivnosti te visoku razinu uspjeha kroz provedbu svoga Plana ravnopravnosti spolova.

2. Novopridošli prvaci ravnopravnosti spolova: organizacije koje su nedavno počele provoditi Planove ravnopravnosti spolova i mogu pokazati najveći napredak u njegovoj provedbi i postignutim rezultatima.

3. Pobornici inkluzivne ravnopravnosti spolova: organizacije koje su razvile najinovativniji inkluzivni Plan ravnopravnosti spolova koji adresira doticaj s drugim društvenim kategorijama kao što su etnička pripadnost, društveno podrijetlo, invaliditet, itd.

Kandidati se mogu prijaviti u samo jednu od navedene tri kategorije. Dodijelit će se ukupno četiri nagrade, od čega će se objaviti dva pobjednika u prvoj, jedan pobjednik u drugoj i jedan pobjednik u posljednjoj kategoriji. Svaki pobjednik bit će nagrađen sa 100.000 eura.