Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Prijavite se za Erasmus akreditaciju i ostvarite brojne pogodnosti

Program Erasmus+ otvara brojne mogućnosti za mobilnost i suradnju u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta u svrhu stjecanja dragocjenih vještina i iskustava, modernizacije obrazovanja, osposobljavanja i rada s mladima u cijeloj Europi. Nova generacija programa osmišljena je tako da se organizacijama što više olakša sudjelovanje.

Vizual za Erasmus akreditacije

Erasmus akreditacija za Ključnu aktivnost 1 (KA1) presudna je za ostvarenje tog cilja, a namijenjena je za sve osnovne i srednje škole (područje odgoja i općeg obrazovanja te područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja), ustanove za obrazovanje odraslih te druge ustanove s ulogom u sustavu navedenih područja obrazovanja koje su zainteresirane za Erasmus+ program.

Erasmus akreditacija je poput članske iskaznice za dio Programa kojim se podupire mobilnost, a svake godine se raspisuje novi poziv za akreditacije. Već sada možete početi ispunjavati svoj prijavni prijedlog budući da je natječaj otvoren s krajnjim rokom prijave 19. listopada 2021.

Važno je istaknuti kako jednom dobivena akreditacija traje tijekom cijelog sedmogodišnjeg programskog razdoblja (od 2021. - 2027.).

Da bi se prijavile, organizacije moraju iznijeti vlastitu strategiju za srednjoročnu i dugoročnu internacionalizaciju i modernizaciju predstavljanjem Erasmus+ plana.

Također se trebaju obvezati na ispunjavanje Erasmus+ standarda kvalitete koji određuje način organiziranja međunarodne aktivnosti opisane u planu kako bi se zajamčila kvaliteta mobilnosti s obzirom na niz tema (upravljanje, podrška sudionicima, očekivani rezultati, priopćavanje rezultata...).

Dobivanje Erasmus akreditacije ima brojne prednosti, poput, primjerice stabilnog izvora financiranja za cijelo vrijeme trajanja Programa, pojednostavljene procedure prijave na Erasmus+ pozive.

Odlučite li podnijeti zahtjev za Erasmus akreditaciju, imate dvije mogućnosti:

 1. ERASMUS AKREDITACIJA ZA POJEDINAČNE ORGANIZACIJE - To je standardna mogućnost – vaša organizacija podnosi zahtjev za financijska sredstva za svoje osoblje ili učenike. Pojedinačnu akreditaciju je moguće unaprijediti u akreditaciju za koordinatore konzorcija za mobilnost nakon što steknete određeno iskustvo.
 2. ERASMUS AKREDITACIJA ZA KOORDINATORE KONZORCIJA ZA MOBILNOST - Akreditirani koordinatori konzorcija za mobilnost mogu preuzeti vodstvo u skupini organizacija koje rade na zajedničkom planu i zajednički organiziraju aktivnosti mobilnosti u inozemstvu. Članovi vašeg konzorcija ne moraju imati Erasmus akreditaciju, ali moraju biti iz iste zemlje kao i vaša organizacija.

Zahtjevi za Erasmus akreditaciju se podnose Agenciji za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU). Glavni dio u postupku podnošenja zahtjeva je izrada vašeg Erasmus plana. Taj Plan definira namjeravate organizirati aktivnosti mobilnosti i što vaša organizacija nastoji ostvariti njihovom provedbom. Erasmus plan mora obuhvaćati najmanje dvije godine. Za njegovo produljenje neće biti potrebno podnijeti novu prijavu. Postupak podnošenja zahtjeva je jednostavan. Prijavni obrazac daje vam okvir za izradu Erasmus plana. Svaki dio obrasca sadrži objašnjenja i smjernice, a prijavni će obrazac biti dostupan na poveznici na stranicama Europske komisije.

U brošuri Erasmus akreditacije nalaze se pojedinosti o postupku akreditacije, kriterijima za sudjelovanje i najčešćim pitanjima i odgovorima na temu akreditacije.

Za detaljne upute o podnošenju prijava proučite Vodič kroz program Erasmus+ na engleskom jeziku koji je sastavni dio ovog Poziva, a dostupna je i verzija na hrvatskom jeziku.

Korisne poveznice:

Popis mogućih prijavitelja za Erasmus akreditaciju za 2020. (koji ostaje isti i za 2021.)

Erasmus accreditations – a new path to mobility’

Odluka o dodjeli Erasmus akreditacija u području odgoja i općeg obrazovanja (natječaj 2020.)

Odluka o dodjeli Erasmus akreditacija u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (natječaj 2020.)

Odluka o dodjeli Erasmus akreditacija u području obrazovanja odraslih (natječaj 2020.)