Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Priručnik koji korisnicima pomaže razumjeti na koji način kreirati uključive projekte

Programi Erasmus+ i Europske snage solidarnosti potiču i promiču jedan od svojih osnovnih prioriteta - uključivanje i raznolikost. Kako bi korisnicima ovih programa pomogla razumjeti važnost pokretanja projekata koji uključuju ranjive skupine i osobe s manje mogućnosti Agencija za mobilnost i programe Europske unije kreirala je edukativni e-priručnik „U potrazi za uključivanjem i raznolikošću“

Uključivanje i raznolikost jedan su od glavnih prioriteta programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti. Edukativni e-priručnik nastao za potrebe dvaju događanja u organizaciji Agencije za mobilnost i programe EU u studenom 2021. godine kada su održani Tematski sastanak korisnika i Sajam uključivih projekata. Osmišljen je kako bi korisnicima pomogao bolje razumjeti pojmove uključivanja i raznolikosti i njihove važnosti za društvo i pojedince. Uz korisne savjete i podatke doznat će osim toga i više informacija o tome kako ovi europski programi pridonose i podupiru direktno uključivanje osoba s manje mogućnosti u projekte te potiču stvaranje uključivijeg i humanijeg društva u kojem živimo.

Ilustracija sunce iza oblaka i balon
Izvor ilustracije: Sunčana Kusturin za AMPEU

U e-priručniku se nalaze i opisi uspješnih projekata te videozapisi koji objašnjavaju pojmove i dobrobiti uključivih projekata kao i videozapisi o uspješnim projektima koje su proveli ambasadori uključivanja i raznolikosti. Osim ideje o predstavljanju projekata, isti svakako mogu poslužiti kao inspiracija razvijanju projekata, a koji odgovaraju potrebama pojedine zajednice i korisnika.