Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Prvih devet hrvatskih „Gradova za mlade“

Nakon uspješne evaluacije, devet hrvatskih gradova, Karlovac, Koprivnica, Labin, Novska, Opatija, Rijeka, Šibenik, Varaždin i Zabok dobili su prve certifikate „Grad za mlade“. Ovo vrijedno priznaje koje govori o standardu kvalitete lokalne politike za mlade dobili su zahvaljujući svom dosadašnjem predanom radu na temama vezanima za mlade i javnim politikama usmjerenima mladima.

Titula „Grada za mlade“ priznanje je dodijeljeno gradovima u Republici Hrvatskoj koji su zadovoljili standarde kvalitete u osam tematskih područja politika za mlade: participacija, demografski poticaji i mjere, zapošljavanje, mobilnost, zdravlje i sport, rad s mladima i kultura, obrazovanje i informiranje. Metodologija certifikata Grad za mlade osmišljena je u suradnji s vodećim hrvatskim stručnjacima za politiku za mlade, na temelju analize inozemnih primjera dobre prakse te konzultacija sa stručnjacima u području obrazovanja, lokalne i regionalne samouprave, mobilnosti i demografije.

Bijela pozadina na kojoj piše "grad za mlade", a s lijeve strane je ilustracija zgrada.

Certifikat “Grad za mlade” posljedica je inicijative Udruge gradova u RH te ujedno prvi takav projekt u Hrvatskoj i primjer sinergije dvaju projekata koja u središte stavljaju mlade i politike za mlade.

Naime, jedan od formalnih kriterija za prijavu kandidature bilo je i potpisivanje Europske povelje o lokalnom radu s mladima, nastale u sklopu projekta Europe Goes Local, a koja predstavlja referentni oblik za svakodnevni rad s mladima te biti poveznica između politike i prakse rada s mladima.

Osim Udruge gradova u Republici Hrvatskoj u postupku izrade modela te certificiranja gradova sudjelovali su Središnji državni ured za demografiju i mlade, Agencija za mobilnost i programe EU, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Mreža mladih Hrvatske i Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske.

“Cilj certificiranja gradova je osvijestiti gradove o važnosti stvaranja poticajnog okruženja za mlade. Ovim projektom u kojem sudjeluju relevantne institucije i organizacije u području mladih, željeli smo staviti pitanje mladih u agendu gradova te ih dodatno potaknuti na promišljanje o važnosti ulaganja u mlade i rad s mladima” - objasnila je Nives Kopajtich Škrlec, koordinatorica ureda Udruge gradova u RH.

Trajanje certifikata je tri godine, nakon čega se gradovi dobitnici mogu prijaviti za proces recertificiranja. Svaki od gradova dobit će plaketu i zastavu „Grad za mlade“, a mladi će umjetnici s predstavnicima grada oslikati mural s vizualom certifikata.

Natječaj za dodjelu certifikata “Grad za mlade“ raspisivat će se jednom godišnje, a zainteresirani gradovi više informacija mogu pronaći na službenim internetskim stranicama Udruge gradova.