Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Istraživanje pokazalo: Europski identitet jača među mlađim generacijama

U najnovijem izvještaju Međunarodne studije građanskog odgoja i obrazovanja (ICCS), koji je objavljen 2022. godine, uočava se značajna identifikacija s europskim identitetom među četrnaestogodišnjacima, odnosno učenicima osmih razreda. Ovakvi rezultati posebno su relevantni s obzirom na to da će u mnogim europskim državama ti učenici uskoro stjecati pravo glasa na europskim izborima.

Europska unija

ICCS komparativni je istraživački program Međunarodnoga udruženja za vrednovanje obrazovnih postignuća IEA. Osmišljen je kako bi se u različitim zemljama istražili načini na koje su mladi ljudi spremni preuzeti svoju građansku ulogu. ICCS-om se istražuju učenička znanja i razumijevanje pojmova i tema vezanih uz građanski odgoj i obrazovanje te se izvještava o njihovim vrijednostima, stavovima i ponašanjima.

Treći ciklus ove studije obuhvatio je 20 zemalja povezanih s programom Erasmus+, uključujući 18 članica Europske unije, te Norvešku i Srbiju, a sufinanciran je od strane Europske komisije. U najopsežnijem istraživanju dosad sudjelovalo je 3 400 ravnatelja škola, 40 000 nastavnika i 82 000 učenika osmih razreda. ICCS 2022 je drugi ciklus u kojemu je sudjelovala Republika Hrvatska. U istraživanju je sudjelovalo 2759 učenika osmoga razreda, 2290 učitelja i 146 ravnatelja osnovnih škola diljem Hrvatske.

Ključni rezultati istraživanja

Rezultati ICCS-a 2022 sugeriraju da rani građanski odgoj može imati dalekosežan utjecaj na političke i društvene stavove mladih Europljana. Kroz takvo obrazovanje mladi se ne samo informiraju o svojim pravima i obvezama, već se i motiviraju za aktivno sudjelovanje u demokratskim procesima.

  • Analiza podataka iz Europe pokazuje da obrazovanje koje potiče aktivno građanstvo ima pozitivan utjecaj na stavove učenika. Oni koji su bili izloženi intenzivnijem građanskom odgoju i obrazovanju iskazuju jače pozitivne stavove prema Europskoj uniji, veću podršku za mobilnost unutar Europe te u većoj mjeri zagovaraju održive prakse.
  • Istraživanje također ukazuje na to da učenici pokazuju izražen europski identitet, često s većim povjerenjem u europske institucije nego u nacionalne vlade. Također, pokazuju spremnost za aktivno sudjelovanje u europskim izborima, što je ključno za buduće političke procese.

U trenucima kada se Europska unija suočava s brojnim izazovima, obrazovanje koje promiče aktivno i informirano građanstvo ključno je za održavanje i jačanje demokratskih vrijednosti. Erasmus+ program prepoznaje važnost aktivnog sudjelovanja u demokratskom životu kao jedan od svojih prioriteta, naglašavajući kako je sudjelovanje mladih u demokratskim procesima ne samo pravo, već i odgovornost.

Detaljnim informacijama, rezultatima i istraživanju možete pristupiti na poveznici.