Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Savjetovanje projektnih prijedloga

I ove godine Agencija za mobilnost i programe Europske unije pruža uslugu savjetovanja za organizacije koje žele prijaviti projekt za Ključnu aktivnost 1 i 2 u okviru programa Erasmus+.

Budući da se rokovi za prijave projekata bliže Agencija za mobilnost i programe EU pruža mogućnost savjetovanja pri pripremi za prijavu projekata u sklopu kojih ćemo pregledati vašu prijavu i pomoći vam u otklanjanju nedostataka i povećanju kvalitete vašeg projektnog prijedloga. Ovisno o kvaliteti nacrta prijave, nakon isteka roka za prijavu savjetovanja ponudit ćemo Vam jednu od dvije mogućnosti:

  • savjetovanje na on-line sastanku
  • savjetovanje putem e-pošte
Mladi ljudi sjede za stolom i razgovaraju. Jedan muškarac stoji nagnut iznad drugog muškarca i nešto mu objašnjava. Na stolu se nalaze dva laptopa i papiri. Jedna žena u rukama drži tablet i pokazuje nešto ženi pored sebe koja u rukama drži papire

Posebno na savjetovanje pozivamo organizacije koje do sada nisu prijavljivale Erasmus+ projekte, kao i one organizacije koje žele prijaviti projekte koji su na prijašnjim rokovima odbijeni zbog kvalitete.
Zbog velikog interesa prijavitelja moguće je ograničenje u dostupnosti usluge savjetovanja u pojedinom sektoru pa svakako na vrijeme provjerite područje koje vas zanima. Također, kako bismo osigurali jednak pristup svima koji traže savjetovanje, prijavu možemo savjetovati samo jednom.

Prije prijave za savjetovanje dobro proučite dostupnu natječajnu dokumentaciju za 2022. godinu!

Kako biste se prijavili za savjetovanje, molimo ispunite odgovarajući obrazac.

Strukovno obrazovanje i osposobljavanje:
- savjetovanja KA210-VET prijava (Mala partnerstva) otvorena su od 5. rujna 2022. do 18. rujna 2022.
Molimo ispunjeni redovni prijavni obrazac za relevantnu aktivnost sačuvan u pdf formatu pošaljite na strukovno@ampeu.hr

Odgoj i opće obrazovanje:
- savjetovanja KA122-SCH prijava otvorena su 2. veljače 2022. - 16. veljače 2022.
- savjetovanja KA220-SCH i KA210-SCH – otvorena su od 1. – 16. ožujka 2022.
Molimo ispunjeni Obrazac za savjetovanje pošaljite do 28. veljače 2022. na odgojiopce@ampeu.hr.

Mladi:
- savjetovanja KA1 projektnih prijedloga standardnog poziva za 1. prijavni rok (23. veljače 2022.) otvorena su 20. siječnja 2022. – 6. veljače 2022.
Molimo ispunjeni prijavni obrazac radne verzije pošaljite na mladi@ampeu.hr. Možete poslati i djelomično ispunjeni prijavni obrazac s naglaskom na dijelove prijave za koje želite povratne komentare.
- savjetovanje za KA2 (KA220 i KA210) projektne prijedloge u području mladih za 1. prijavni rok 23. ožujka 2022. biti će otvoreno od 14. veljače 2022. - 6. ožujka 2022. Ispunjeni prijavni obrazac radne verzije poslati na mladi@ampeu.hr
*Savjetovanja se u prvom redu odvijaju putem e-pošte.

Obrazovanje odraslih:
- savjetovanja za KA122-ADU prijave (kratkoročni projekti za mobilnost polaznika i osoblja) otvorena su od 15. rujna 2022. do 27. rujna 2022.
- savjetovanja KA210-ADU prijava (mala partnerstva) otvorena su od 12. rujna 2022. do 26. rujna 2022.

Molimo ispunjeni prijavni obrazac radne verzije pošaljite na odrasli@ampeu.hr. Možete poslati i djelomično ispunjeni prijavni obrazac s naglaskom na dijelove prijave za koje želite povratne komentare.
*Savjetovanja se u prvom redu odvijaju na online sastanku.

Visoko obrazovanje:
- savjetovanja KA220-HED projektnih prijedloga otvorena su od 1. do 10. ožujka 2022. Potrebno je ispunjeni obrazac za savjetovanje poslati najkasnije do 25. veljače do 14 sati na adresu e-pošte erasmus@ampeu.hr. Važno je istaknuti kako će savjetovanja biti organizirana isključivo putem e-pošte.

Važna napomena:
Slanje projektnog prijedloga na savjetovanje ne jamči da će projekt biti financiran. Vaš konačni prijedlog evaluirat će neovisni stručnjak, a bodovna lista ovisiti će i o drugim prijavljenim projektima.