Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Nacionalnog programa za mlade

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je "Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Nacionalnog programa za mlade, za razdoblje od 2023. do 2025. godine" na Središnjem državnom internetskom portalu za savjetovanje „e-Savjetovanja“. Savjetovanje je otvoreno do 16. travnja.

Skupina prijatelja drži ruke jedna na drugoj iskazujući zajedništvo
Središnji državni ured za demografiju i mlade

Mladi (osobe od navršenih 15 do navršenih 30 godina života) suočavaju se s brojnim i brzim promjenama i izazovima suvremenog društva. Odgovornost je društva osigurati podršku i resurse koji će mladima omogućiti i olakšati uključivanje u društvo i razumijevanje te su-kreiranje vlastite uloge u zajednici u kojoj žive i čijem razvoju i napretku doprinose. U tom pogledu pravodobno prepoznavanje globalnih trendova, kao i vlastitih prednosti i slabosti, ključno je za pretvaranje izazova i novih mogućnosti u razvojne prilike, ali i za jačanje otpornosti mladih i njihovu veću spremnosti za suočavanje s potencijalnim preprekama za ostvarivanje njihovih aspiracija.

Za prilagodbu spomenutim izazovima i za iskorištavanje svih potencijala, Središnji državni ured za demografiju i mlade 2021. započeo je s izradom Nacionalnog programa za mlade kao krovnog dokumenta i sveobuhvatnog akta strateškog planiranja kojim se usmjerava politike za mlade.

Dokument se temelji na prepoznatim potencijalima, potrebama i težnjama mladih te na prepoznatim razvojnim izazovima na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini. Nacionalni program rezultat je uključivog i konstruktivnog dijaloga ključnih dionika u području politika za mlade.

Glavni dionici i partneri u procesu izrade Nacionalnog programa za mlade, uz Središnji državni ured za demografiju i mlade, bili su:

Politika za mlade i prioriteti utvrđeni Nacionalnim programom za mlade provodit će se s ciljem daljnjeg promicanja ravnopravnosti i jednakih mogućnosti, uz stvaranje poticajnog okruženja za razvoj potencijala mladih i njihov kvalitetniji život. Komplementarnim naporima u jačanju mladih omogućit će se da i sami postanu nositelji održivog razvoja Hrvatske.

Savjetovanje je otvoreno do 16. travnja 2023. godine.

Nacrt prijedloga Nacionalnog programa za mlade je dostupan na poveznici.