Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Uključite se u online događanje i doznajte što programi EU-a donose kulturnoj baštini

Online događanje pod nazivom „Kako EU podupire kulturnu baštinu kroz programe Unije?“ koje će se održati 27. rujna 2023. godine usmjereno je informiranju i upoznavanju dionika kulturnog, kreativnog i civilnog sektora s mogućnostima financiranja kulturne baštine u programima Unije.

Muškarac i žena stoje u kamenom prolazu okrenuti prema zidu. Muškarac u rukama drži okvir s fotografijom koji je prislonio uz zid. Na zidu su obješene i druge fotografije.

Dani europske baštine ove godine obilježavaju se na čak pedesetak lokacija s dosad najbogatijim programom, a u ovogodišnjoj središnjoj temi - Živa baština - ključnu ulogu imaju ljudi, pripadnici zajednice koji s ljubavlju skrbe te brižno čuvaju i nesebično prenose nematerijalnu kulturnu baštinu budućim generacijama, izvijestili su iz Ministarstva kulture.

U bogatoj lepezi događanja sudjeluje i Agencija za mobilnost i programe EU koja će u suradnji s Deskom Kreativna Europa i Uredom za udruge suorganizirati spomenuto online događanje "Kako EU podupire kulturnu baštinu kroz programe Unije?" na kojem će 27. rujna od 10:30 do 12:30 sati biti predstavljene korisne informacije o mogućnostima koje nude četiri programa Europske unije, Erasmus+, Program Kreativna Europa, Obzor Europa, CERV.

Sudionici koji se prijave putem online obrasca (najkasnije do utorka 26. rujna) na događanju će dobiti i korisne informacije o trenutno dostupnim i najavljenim natječajima na koje se hrvatski korisnici mogu prijaviti.

Donosimo kratak pregled mogućnosti koje ova četiri programa donose u kontekstu kulturne baštine:

Program Kreativna Europa – potprogram Kultura u ovom programskom razdoblju kulturnu baštinu tretira kao sektorski prioritet s ciljem jačanja poduzetničkih i profesionalnih razvojnih kapaciteta umjetnika, stručnjaka i sektora, kroz najistaknutiji poziv za Europske projekte suradnje. Također pruža podršku i kroz promicanje izvrsnosti i kreativnosti u obliku suradnji, inicijativa i nagrada EU.

Program Obzor Europa je Okvirni program Europske unije za istraživanja i inovacije za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Očuvanje i unapređenje europskog kulturnog nasljeđa, te jačanje kulturnog i kreativnog sektora, predstavljaju jedan od glavnih prioriteta Unije unutar tematskog područja Klastera 2 – Kultura, kreativnost i uključivo društvo u programskom stupu II. „Globalni izazovi i europska industrijska konkurentnost“. Poseban naglasak stavljen je na primjenu digitalnih tehnologija u procesima očuvanja i promocije kulturne baštine.

Program CERV novi je i najobuhvatniji program Unije koji kulturnu baštinu tretira kroz tematsko područje Uključenost i sudjelovanje građana usmjereno na obilježavanje ključnih događaja u modernoj europskoj povijesti, te na podizanje svijesti među europskim građanima o njihovoj zajedničkoj povijesti, kulturi, kulturnoj baštini i vrijednostima, odnosno važnosti međusobnog razumijevanja i tolerancije.

Program Erasmus+ najveći je program Europske unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport. Kroz prioritete programa Erasmus+ podupiru se projekti koji jačaju razumijevanje građana svih generacija o kulturnoj i povijesnoj baštini. Za ustanove u kulturi i druge organizacije aktivne u području obrazovanja odraslih program nudi mogućnosti sudjelovanja u projektima mobilnosti u svrhu učenja i partnerstvima za suradnju.

Prolistajte brošuru u povodu Dana Europske baštine 2023.