Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Smjernice za provedbu Strategije o inkluziji i raznolikosti za programe Erasmus + i Europske snage solidarnosti

Programi Erasmus+ i Europske snage solidarnosti nastoje pomoći društvenom uključivanju onih koji se suočavaju s preprekama ili imaju manje mogućnosti u obrazovanju, osposobljavanju i radu s mladima.

Ilustracija djevojke u invalidskim kolicima oko koje su ilustrirane siluete djece, muškaraca i žena koji stoje

Dokument Smjernice za provedbu Strategije o uključivanju i raznolikosti za programe Erasmus + i Europske snage solidarnosti donosi preporuke i korisne informacije o tome kako kroz projekte jačati dimenzije uključivanja i raznolikosti radi poticanja pozitivnih promjena u društvu.

Osim korisnih informacija u ovom dokumentu se nalaze i iskustva različitih sektora ovih EU programa koji mogu poslužiti za inspiraciju i motivaciju. Programi Europske unije nastoje pružiti mogućnosti dostupne svima. Međutim, pojedinci i/ili skupine ne mogu podjednako koristiti mogućnosti koje se nude jer su suočeni s raznim zaprekama.

Upravo je glavni cilj pomoći uključivanju onih koji se suočavaju s preprekama ili imaju manje mogućnosti u obrazovanju, osposobljavanju i radu s mladima. Stoga se podupiru sve mogućnosti koje će dovesti do stvaranja inkluzivnijeg, pravednijeg, zelenijeg i digitalno prilagođenog društva.

Dio slike prikazuje dvije osobe koje se bave sportom, dok je drugi dio osoba u invalidskim kolicima

Smjernice za provedbu Strategije o uključivanju i raznolikosti za programe Erasmus + i Europske snage solidarnosti donose:

- usklađivanje definicija iz različitih sektora, ciljnih skupina i specifičnih ciljeva povezanih s uključivanjem;

- opis mjera dostupnih organizacijama i sudionicima u programima, kako bi se osigurala njihova najšira primjena;

- smjernice za nacionalne agencije, resursne centre i Europsku izvršnu agenciju za obrazovanje i kulturu;

- izvore za pronalaženje inspiracije i najboljih praksi na području uključivanja i raznolikosti unutar programa Erasmus + i Europske snage solidarnosti;

Smjernice su razvijene u uskoj suradnji s nacionalnim agencijama nadležnima za programe Erasmus + i Europske snage solidarnosti te drugim dionicima s ciljem približavanja ovih programa osobama s manje mogućnosti i organizacijama koje rade s njima.

Agencija za mobilnost i programe EU (AMPEU) prijaviteljima projekata i korisnicima programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti pružit će podršku u uključivanju osoba s manje mogućnosti u projekte, a osobama s manje mogućnosti olakšati sudjelovanje u aktivnostima oba Programa. Ciljevi su to Akcijskog plana za uključivanje i raznolikost u okviru programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti kojeg je AMPEU usvojila za razdoblje 2021. i 2022. kako bi pridonijela stvaranju uključivijeg društva.

Smjernice za provedbu Strategije o inkluziji i raznolikosti za programe Erasmus + i Europske snage solidarnosti

za preuzimanje