Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Što nova rezolucija „fYOUture of YOUth EcoSystem“ donosi mladima?

Međunarodno događanje “fYOUture of YOUth“ održano u Bukureštu od 1. do 3. ožujka okupilo je 107 sudionika iz 26 zemalja. Glavni rezultat događanja je rezolucija „fYOUture of YOUth EcoSystem“ koja se bavi kontekstom financiranja mladih iz EU-a s fokusom na programe Erasmus+ i Europske snage solidarnosti.

Vizual za rezoluciju „fYOUture of YOUth EcoSystem“
Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale

Slobodno i snažno civilno društvo te uspješan građanski prostor ključni su kako bi mladi ostvarili svoja politička prava i puni potencijal. Prema tome, cilj politike za mlade je pružiti mladima mogućnosti i iskustva koja podupiru njihovu uspješnu integraciju u društvo te im omogućiti da budu aktivni i odgovorni članovi svojih društava, ali i nositelji promjena.

U tom kontekstu govorilo se o stvaranju Ekosustava mladih. Koncept Ekosustava mladih inspiriran je ekološkim sustavom koji čini kompletan skup organizama, njihova okoliša i interakcija. Poput ekosustava okoliša, Ekosustav mladih također zahtijeva raznolik i zdrav skup komponenti kako bi funkcionirao. Upravo zato je potrebno osigurati međusobnu sinergiju šest značajki:

 • vizija mladih
 • ljudski resursi mladih
 • rad s mladima
 • strukture za mlade
 • infrastrukture za mlade
 • financiranje mladih.

Pritom se poseban naglasak stavlja na financiranje mladih kao ključan element ekosustava koji daje potrebno gorivo za razvoj preostalih pet.

Da bi se osigurala sva potrebna potpora Ekosustavu mladih, rezolucija „fYOUture of YOUth EcoSystem“ ističe kako bi Europska unija trebala preuzeti aktivniju ulogu u području mladih, premda bi lokalne i nacionalne vlasti također trebale biti odgovorne za svoj doprinos. Uz to naglašava kako bi o budućnosti i koheziji Europe trebala više odlučivati cijela europska zajednica tražeći od institucija EU-a da osiguraju komplementarnost svih fondova EU-a čime bi razvoj i tranzicija mladih ljudi imali dobro podržan put. Dakle, glavni cilj rezolucije je podržati Ekosustav mladih mobiliziranjem sredstava EU-a na strukturiraniji način, posebno za sljedeću generaciju Višegodišnjeg financijskog okvira EU-a.

Pokrenuta je i peticija kako bi se prikupili glasovi onih koji se slažu sa zahtjevima iznesenim u rezoluciji. Ako se slažete sa stavovima i zahtjevima iznesenim u rezoluciji, svoju podršku možete izraziti potpisom peticije. Peticiju možete potpisati na poveznici.

Vizual za potpisivanje peticije o zahtjevima iznesenim u rezoluciji „fYOUture of YOUth EcoSystem“
Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale