Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Strukturalni pokazatelji za praćenje sustava obrazovanja i osposobljavanja u Europi 2022. godine

Ovogodišnjim se izdanjem analizira više od 20 ključnih strukturalnih pokazatelja o politikama obrazovanja u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju, postignućima u temeljnim vještinama, ranom napuštanju obrazovanja i osposobljavanja te visokom obrazovanju. Pruža se kratak pregled glavnih reformi od školske/akademske godine 2014./2015. u tim područjima politika.

Izvješće prvi put uključuje potpuno novi skup pokazatelja digitalnih vještina, ističući ključne politike kojima se podupire razvoj digitalne kompetencije u školama u Europi. Odabir pokazatelja temelji se na strateškim prioritetima navedenim u Akcijskom planu Europske komisije za digitalno obrazovanje 2021. – 2027.

Ažuriranje strukturalnih pokazatelja za 2022. godinu obuhvaća sve države članice EU-a, kao i Albaniju (samo za digitalnu kompetenciju), Bosnu i Hercegovinu, Island, Lihtenštajn, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju, Norvešku, Srbiju i Tursku.

Ključne napomene (za pokazatelje digitalnih kompetencija)

 • U većini europskih obrazovnih sustava obvezatno poučavanje digitalnih kompetencija za sve učenike započinje u osnovnoj školi (ISCED razina 1). S druge strane, državne obrazovne vlasti u trima zajednicama u Belgiji, u Njemačkoj, Irskoj, Nizozemskoj, Sloveniji, Islandu i Norveškoj nisu odredile razred u kojem se počinju obvezatno poučavati digitalne kompetencije svim učenicima.
 • U cijeloj Europi digitalne kompetencije poučavaju se koristeći se s nekoliko kurikularnih pristupa koji se mogu primjenjivati usporedno ili se izmjenjivati ovisno o razini obrazovanja. U osnovnoškolskom obrazovanju najčešći je pristup poučavati digitalne kompetencije kao međukurikularan predmet, a u nižem srednjoškolskom obrazovanju najčešće se poučava kao obvezatan zasebni predmet.
 • Velika većina europskih sustava uključila je eksplicitne ishode učenja u sva područja digitalne kompetencije. Općenito, u pet odabranih područja kompetencija ishodi učenja najčešće se navode za „Evaluaciju podataka, informacija i digitalnog sadržaja”, dok ima relativno manje ishoda za „Kreativnu primjenu digitalnih tehnologija”.
 • U približno polovici svih obrazovnih sustava, državne vlasti zahtijevaju uključivanje digitalnih kompetencija specifičnih za nastavnike u programe inicijalnog obrazovanja učitelja i nastavnika. U ostalim europskim obrazovnim sustavima takvi državni zahtjevi ne postoje.
 • Općenito, čini se da postoji velik prostor za aktivnije državne smjernice i potporu za poboljšanje spremnosti nastavnika, razvoj vrednovanja učenika putem nacionalnih testova i uspostavu održivih digitalnih ekosustava u školama.

Publikacija je dostupna na engleskom jeziku.

Strukturalni indikatori 2022 vizual