Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Sudionici regionalnog treninga za ESS mentore ojačali su kompetencije i razmijenili iskustva

Agencija za mobilnost i programe EU kontinuirano radi na podizanju kvalitete volonterskih projekata, a s obzirom na to da mentor i mentorska podrška čine važan aspekt osiguranja kvalitete provedbe, Agencija periodično održava treninge za mentore. Jedan se takav regionalni trening održao od ponedjeljka 11. do četvrtka 14. travnja u hotelu Dubrovnik u Zagrebu. Trening za mentore održan je u okviru programa Europskih snaga solidarnosti s ciljem pomoći mentorima i organizacijama u kontekstu unaprjeđenja kvalitete podrške volonterima.

Predavači i sudionici regionalnog treninga za ESS mentore poziraju za fotografiju. Neki stoje, neki čuče i jedan mladić leži na boku ispred njih
Foto: Predavači i sudionici regionalnog treninga za ESS mentore

Glavni ciljevi treninga bili su unaprjeđenje kompetencija mentora i osposobljavanje za pružanje kvalitetne podrške ESS volonterima, odnosno pomoć i podrška mentorima radi boljeg snalaženja u mentorskoj ulozi. Na taj se način organizacijama koje imaju Oznaku kvalitete pružila dodatna podrška da povećaju broj mentora na koje mogu računati i da u konačnici unaprijede kvalitetu volonterskih projekata.

Sudionici treninga promatraju uvodne aktivnosti
Foto: Uvod i razvoj grupne dinamike

Treningu je prisustvovao 31 sudionik, sadašnji i budući mentori volontera u programu Europskih snaga solidarnosti, a kroz program rada, odnosno planirane aktivnosti, vodili su ih treneri Sunčana Kusturin i Domagoj Kovačić.

Sudionica treninga Caterina Rende Dominis ispred AMPEU i ESS roll-upa
Foto: Caterina Rende Dominis iz udruge Mladi u EU

Ovim treningom stekla sam iskustvo jasnije strukture i spoznala načine na koji mogu biti emocionalno i praktično pripravna za ulogu mentora.

Caterina Rende Dominis koordinatorica aktivnosti u udruzi Mladi u EU
Sudionik treninga za ESS mentore Luka Bogojević ispred AMPEU i ESS roll-upa
Foto: Luka Bogojević iz Mirovne grupe mladih Dunav

Organizacija tečaja i kvaliteta predavača je na visokoj i zavidnoj razini. Želim istaknuti kako je upravo zahvaljujući neformalnijem pristupu, ostvarena snažna međusobna interakcija na relaciji predavač – sudionik.

Luka Bogojević koordinator radionica u Mirovnoj grupi mladih Dunav

Završetkom četverodnevnog treninga sudionici su, između ostalog, proširili i osnažili svoje kompetencije u kontekstu planiranja strukture i vođenja mentorskih susreta, stvaranja kvalitetnijeg odnosa s volonterima uz postavljanje jasnih granica, primjene potrebnih koraka u procesu rješavanja problemskih i kriznih situacija, uz osvještavanje svojih potreba u mentorskom procesu i prepoznavanje prilika za daljnje profesionalno usavršavanje.