Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Sudjelovanje hrvatske delegacije na Youth Work Recovery konferenciji u Helsinkiju

U razdoblju 13. do 16. lipnja 2022. godine hrvatska delegacija u sastavu Marina Maričić (Središnji državni ured za demografiju i mlade), Marijana Pavlić (Ministarstvo zdravstva), Domagoj Morić (obrt DOMAS, predstavnik osoba koje rade s mladima) te ispred Agencije za mobilnost i programe EU Sanja Posavec i Valerija Posavec prisustvovali su Youth Work Recovery konferenciji u Helsinkiju.

Članovi hrvatske delegacije na Youth Work Recovery konferenciji u Helsinkiju
Hrvatska delegacija u sastavu Sanja Posavec, Marina Maričić, Domagoj Morić, Marijana Pavlić i Valerija Posavec

Youth Work Recovery konferenciju zajednički su organizirale Nacionalne agencije nadležne za provedbu EU programa za mlade iz Finske, Hrvatske, Njemačke, Francuske, Portugala i Slovenije uz sufinanciranje švicarske agencije za razmjene i mobilnosti Movetia.

Konferencija je okupila oko 130 sudionika različitih profila, od donositelja odluka, praktičara do istraživača u području rada s mladima kojima je predstavljeno najnovije istraživanje u području rada s mladima o utjecaju pandemije koronavirusa na sektor mladih (autor: RAY istraživačka mreža nacionalnih agencija).

Sudionici konferencije sjede za stolom i raspravljaju
Sudionici konferencije raspravljali su i utvrdili jasne preporuke o oblicima podrške bitnih za oporavak i daljnji razvoj rada s mladima diljem Europe u postpandemijskom razdoblju

Planirani glavni ishod konferencije je zajednički akcijski plan (pod radnim nazivom: 'Nakon oporavka: Akcijski plan za rad s mladima 2030.') koji će u sebi sadržavati širu perspektivu (‘beyond recovery’) – dakle, uzeti pandemiju i njezine učinke kao polazište za širu raspravu o sustavnim pitanjima i različitim mogućim krizama u nastajanju.

Nacrt akcijskog plana
Ilustracija nacrta akcijskog plana

Nacionalna i europska izaslanstva potaknuta su da rade na vlastitim nacionalnim i EU akcijskim planovima tijekom konferencije kao i na diseminaciji informacija i rezultata nakon konferencije, a koje će pridonijeti jačanju rada s mladima kao i što bržem oporavku sektora mladih u postpandemijsko vrijeme te lakšem nošenju u nekim budućim kriznim situacijama.

Sudionici konferencije vode raspravu

Pronađite informacije o provedenom RAY istraživanju kao i dodatne informacije o konferenciji.

Zapratite i RAY istraživačka mreža nacionalnih agencija na društvenim mrežama.