Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Svečano predstavljanje Europske nagrade za inovativno poučavanje – upoznajte hrvatske dobitnike!

Europska nagrada za inovativno poučavanje/European Innovative Teaching Award (EITA) nova je inicijativa koja nagrađuje izvanredne projekte i nastavne prakse u okviru programa Erasmus+ te kojom se dodjeljuju priznanja odgojno-obrazovnim djelatnicima za izniman doprinos struci. Dobitnici EITA nagrade iz Republike Hrvatske su: Dječji vrtić Matije Gupca u Zagrebu, vukovarska Osnovna škola Josipa Matoša, Gimnazija Dr. Ivana Kranjčeva u Đurđevcu i zagrebačka Škola za medicinske sestre u Vrapču.

Nagrada doprinosi isticanju vrijednosti europske suradnje u području odgoja i obrazovanja te uspostavi europskog prostora obrazovanja.  Za svaku od 33 zemlje uključene u projekte europske suradnje, dodjeljuju se četiri nagrade za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, osnovnoškolsko obrazovanje, srednjoškolsko obrazovanje te strukovno obrazovanje i osposobljavanje.  

U provedbi ove inicijative ističu se važni sljedeći ciljevi:

 • proslaviti postignuća nastavnika i škola te učiniti njihov rad vidljivijim, 
 • utvrditi i promicati iznimne prakse poučavanja i učenja, 
 • poticati uzajamno učenje nastavnika i osoblja škole, 
 • isticati vrijednost programa Erasmus+ za europsku suradnju nastavnika. 

EITA se dodjeljuje završenim projektima Erasmus+ koje svake godine odabiru nacionalne agencije koje provode program Erasmus+ (obrazovanje i osposobljavanje). Sve najbitnije informacije o nagradi možete potražiti na mrežnoj stranici Europske komisije.

Kod dodjele ovogodišnje nagrade, kao poseban prioritet ističe se digitalno učenje i učenje na daljinu u najširem smislu, obuhvaćajući niz inovativnih metoda i alata. Istaknute ključne vrijednosti ove nagrade su kvaliteta odgoja i obrazovanja, uključivost i održivost, što su odlike ovogodišnjih dobitnika nagrade EITA iz Republike Hrvatske.

Tablet na čijem ekranu piše Innovation in teaching and learning. Pored natpisa je krug s fotografijom tri učenice i jedne profesorice koje se nalaze u učionici i rade s robotom.
S veseljem predstavljamo naše dobitnike:

Dječji vrtić Matije Gupca iz Zagreba već je godinama uključen u Erasmus+ projekte. Pritom ostvaruje razmjenu dobre prakse, suradnju s europskim partnerima te podupire razvoj i usavršavanje profesionalnih vještina svojih djelatnika. Njihov nagrađeni projekt pod nazivom Različiti pristupi kreativnom podučavanju djece rane i predškolske dobi ostvario je sljedeće ciljeve: podizanje stručne kvalitete djelatnika kroz cjeloživotno učenje, jačanje postojećih kompetencija, unapređenje komunikacije na engleskom jeziku te održivu implementaciju novih metoda u praksi s naglaskom na rad na otvorenom. 15 odgojno-obrazovnih djelatnika dječjeg vrtića usavršilo je svoje komunikacijske vještine, vještine pisanja te izrade prezentacija kroz zanimljive radionice.

Osnovna škola Josipa Matoša iz Vukovara uspješno ostvaruje rezultate na području projekata u okviru programa Erasmus+. Naziv nagrađenog projekta je A magical dream: Animal assisted therapy for disabled students s istaknutim inovativnim praksama u radu s djecom s teškoćama. Pritom je ostvareno suradničko učenje i partnerstvo s osnovnim školama u Turskoj, Mađarskoj i Sjevernoj Makedoniji te s institutom u Italiji. Provedbom projektnih aktivnosti pisanja Vodiča i priručnika o uključivanju životinja u odgojno-obrazovni proces, osmišljavanja slikovnica i socijalnih priča na temu životinja, izrade web stranice, loga projekta te promidžbenog materijala sudionici su se povezali razmjenjujući ideje i obogaćujući iskustva. Ciljevi su projekta ostvareni kroz unaprjeđenje odgojno-obrazovnog rada, edukaciju učitelja za rad s djecom s teškoćama, primjenu inovativnih metoda u svrhu osiguranja kvalitetnije nastave te razvoj novih oblika uključivanja životinja u svakodnevni život škole.

Gimnazija Dr. Ivana Kranjčeva iz Đurđevca uspješno je provela projekt IMAGINE. Dvogodišnji projekt bio je usmjeren na usavršavanje građanskih kompetencija promicanjem tolerancije, jednakosti i ljudskih prava. Učenici, kao glavni akteri, zajedno su sa svojim nastavnicima organizirali pedagoške radionice s ciljem inovativnog prenošenja znanja i vještina drugima te ostvarili uspješnu suradnju sa školama različitih profila iz Francuske, Španjolske, Švedske, Rumunjske i Italije. U sklopu provedbe projekta učenici i nastavnici imali su priliku na tjedan dana posjetiti partnerske škole te učiti o tuđoj kulturi i načinu života kroz direktni kontakt sa svojim vršnjacima i kolegama pritom usavršavajući jezik i ostvarujući vršnjačko učenje.

Škola za medicinske sestre Vrapče iz Zagreba provela je nagrađeni projekt Innovation in dressing techniques – tehnike previjanja. Projekt je realiziran kroz izradu priručnika u kojem su na originalan i zanimljiv način predstavljeni novi koncepti previjanja rana, prevencije zaraza i protokoli koji će se koristiti za obrazovanje i obuku medicinskoga osoblja. Učenici su imali aktivnu ulogu u svim fazama organizacije i provedbe projekta. Pritom je do izražaja došla njihova inovativnost, primjena znanja i vještina, interaktivnost te sposobnost planiranja i vođenja. Kroz sve projektne aktivnosti realizirani su uspješna suradnja s različitim zdravstvenim ustanovama te partnerstvo sa Srednjom zdravstvenom školom u Ljubljani i bolnicom u Turskoj gdje su učenici usavršavali znanja i vještine potrebne za njegu i zbrinjavanje kroničnih rana. Pritom je važno naglasiti da su sve etape u projektu bile popraćene izradom zanimljivih i edukativnih video uradaka i prezentacija.

Dobitnice Europske nagrade za inovativno proučavanje poziraju skupa sa svojim priznanjima. U pozadini se nalazi banner Agencije za mobilnost i programe EU te zastave RH i EU.

Nagrada EITA predstavit će se tijekom nekoliko ključnih događanja na europskoj i nacionalnoj razini: europsko predstavljanje nagrade 16. rujna, nacionalna dodjela nagrade 18. listopada u organizaciji AMPEU te europska dodjela nagrada 20. listopada. Posebna sesija o nagradi EITA organizirat će se i u sklopu Europskog samita za obrazovanje, 9. prosinca.

Za sve informacije o nagradi, pratite i naše mrežne stranice i društvene mreže:

www.mobilnost.hr
Facebook
Twitter
Youtube
Linkedin

AMPEU promovira Europsku nagradu za inovativno poučavanje u Hrvatskoj uz medijsko sponzorstvo Hrvatske izvještajne novinske agencije (HINA).