Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Sveučilište u Splitu koordinira Blue-connect projekt Noći istraživača

Objavljeni su rezultati MSCA natječaja za Europsku noć istraživača! Sa zadovoljstvom objavljujemo da je projekt Blue-connect, koordiniran od strane Sveučilišta u Splitu, jedan od 48 projekata na europskoj razini koji će biti financiran!

Logo s epruvetama i naslovom Europska noć istraživača na engleskom jeziku na plavoj pozadini
Foto: Europska komisija

Čestitamo Sveučilištu u Splitu te svim projektnim partnerima!

Europska noć istraživača je inicijativa koja se provodi u cijeloj Europi uz financijsku potporu djelovanja Marie Skłodowska – Curie i građana u okviru programa Obzor Europa. Cilj inicijative je popularizacija znanosti odnosno približiti javnosti znanost i rad znanstvenika, potaknuti mlade za budući ulazak u istraživačku karijeru te upoznati širu javnost s europskim i nacionalnim politikama u području znanosti.

Svjesni smo da je Sredozemlje pogođeno klimatskim promjenama i degradacijom okoliša, a ujedno je ovisno o morskim resursima i turizmu te mu je potrebno unaprjeđenje održivog povezivanja mora s ljudima i znanošću. Blue-connect okuplja partnere iz 5 glavnih obalnih gradova sredozemnog dijela Hrvatske, čija istraživanja uvelike karakteriziraju prirodni, biomedicinski, ekološki, društveni i gospodarski aspekti mora.

Organizacija Europske noći istraživača glavna je aktivnosti Blue-connect projekta, koji će se provesti uz koordinaciju Sveučilišta u Splitu te uz partnere Sveučilišta u Rijeci, Step-RI, Sveučilišta u Puli Juraj Dobrila, Sveučilišta u Zadru, Sveučilišta u Dubronicku, Medils, Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša te Instituta za oceanografiju i ribarstvo.

Glavni cilj projekta Blue-connect je ponovno povezivanje znanosti s društvom, približavanjem istraživanja i istraživača javnosti, jačanjem javnog priznanja znanosti i istraživačkog obrazovanja, te izgradnjom povjerenja i razumijevanja znanosti i njezinog utjecaja na plavo društvo u plavoj regiji.

Zadnjeg petka u rujnu, provodit će se aktivnosti koje promiču istraživanje i znanost na razumljiv i zabavan način. Pripremite se za noć punu interaktivnog sadržaja, eksperimenata, radionica, prezentacija, edukativnih izložbi i slično.