Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Tvrtke koriste Erasmus za međunarodno umrežavanje i razvoj proizvoda i usluga

Program Erasmus+ nudi mogućnosti tvrtkama koje kroz projekte Partnerstva za suradnju mogu unaprijediti poslovanje, stvoriti međunarodnu mrežu partnera, razviti svoje proizvode i usluge. Te je mogućnosti do sada iskoristio niz tvrtki.

Mogućnosti programa Erasmus+ je prije nekoliko godina prepoznao Poduzetnički inkubator Lucera iz Ludbrega uključivši se kao partner u svoj prvi Erasmus+ projekt čime je započela njihova Erasmus priča koja im je donijela mnoge pozitivne promjene u poslovanju.

Edukativni program za predškolce

Eco gardens in our Kindergartens je međunarodni projekt koji je 2018. godine pokrenuo Grad Ludbreg kako bi zajedno s partnerima iz Hrvatske, Bugarske i Sjeverne Makedonije, među kojima su i dva dječja vrtića, razvijali edukativni program za djecu predškolske dobi na temu ekološkog uzgoja hrane i zbrinjavanja otpada. Djeca su naučila zbrinjavati otpad, kompostirati i reciklirati, odgajatelji su naučili kako ove teme uključiti u rad s djecom, a za vrijeme projekta izrađene su online video igre prilagođene vrtićkoj dobi koje se mogu i dalje besplatno koristiti.

Taj prvi projekt bio je početak njihove Erasmus+ priče te su u narednim godinama pokrenuti i drugi slični projekti u koje su kao partneri ili koordinatori uključene Lucera poduzetnički inkubator i tvrtka Lunar. U projektima koriste VR tehnologiju i tehnologiju snimanja u 360 stupnjeva. Primjerice, uz pomoć VR tehnologije izradili su escape room u kojem se učenici kreću kroz virtualni svijet i rješavaju zadatke iz kurikuluma srednje škole. Sadržaji proizvedeni tijekom Erasmus+ projekata ostaju trajno javno dostupni i besplatni. Na taj se način obogaćuju nastavni materijali i sadržaji kojima se mogu služiti i druge škole.

VR radionice za učenike u sklopu Erasmus+ projekta
VR radionice za učenike u sklopu Erasmus+ projekta

Glavni motivi su razvoj proizvoda i stvaranje mreže partnera uz doprinos obrazovanju i zajednici

Uključivanje u Erasmus+ tvrtkama pruža mogućnost sudjelovanja u stvaranju inovativnih programa osposobljavanja za učenike na stručnoj praksi i buduće zaposlenike te mogu podržati konkurentnost i zapošljivost osoba na lokalnoj i regionalnoj razini. Osim toga, sudjelovanjem u projektima tvrtke imaju mogućnost dodatno razviti vlastite proizvode ili usluge i izgraditi međunarodnu mrežu partnera.

“Privatni sektor itekako može imati koristi od sudjelovanja u programu Erasmus+ i to prvenstveno kroz stvaranje mreže kontakata koji u nemalom broju slučajeva rezultiraju naknadnim razgovorima i poslovnim suradnjama. Iako nije cilj Erasmus programa stjecanje profita, nije zanemarivo da su ipak u dobrom dijelu usluge i proizvodi financirani predviđenim budžetom”, ističe Robert Majhen iz tvrtke Lunar. Za provedbu Erasmus+ projekta u kojem sudjeluju najmanje 3 partnera iz 3 različite zemlje, dodjeljuje se bespovratna potpora u iznosu od 120.000 eura, 250.000 eura ili 400.000 eura.

Tvrtka Lunar uključena je i kao partner u projekt Turn of the lights, turn on the stars čiji je nositelj Grad Daruvar, a partneri su iz tri europske države: Španjolske, Mađarske i Hrvatske. Tema projekta je zaštita od svjetlosnog onečišćenja. Glavni cilj je podizanje svijesti nastavnika i učenika o potrebi zaštite i očuvanja okoliša, zaštite tamnih područja neba od svjetlosnog onečišćenja te poticanje održive zaštite okoliša. Tvrtka Lunar iz Ludbrega sudjeluje u projektu s VR tehnologijom. Projekt je financiran u iznosu od 145.494 eura.

Dron iznad šume u letu dok snima kamerom
Foto: Stock Snap

Prioritet su projekti na temu zaštite okoliša i borbe protiv klimatskih promjena

Okoliš i borba protiv klimatskih promjena jedan je od prioriteta programa Erasmus+ te je to i hrvatski nacionalni prioritet za projekte Partnerstva za suradnju u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

Hrvatska pošta također sudjeluje u programu Erasmus+ sudjeluje s projektima kojima je tema područje zelenih i održivih inovacija u poslovanju. Projekt FlyVETUp financiran je u 100-postotnom iznosu iz Erasmus programa u razdoblju od dvije godine s ciljem dizanja svijesti o mogućnostima upotrebe dronova u poštanskom sektoru te promoviranje tehnološke usmjerenosti Hrvatske pošte na unaprjeđenje procesa u logistici. Komercijalna primjena tehnologije bespilotnih letjelica i njihov sve veći utjecaj, u budućnosti će potencijalno otvoriti novu poslovnu nišu logističkih usluga za razne industrije.

Nadalje, projekt GreenPosts ima za cilj pružiti materijal za obuku zaposlenicima kako Hrvatske pošte tako i drugim poštanskim operatorima o tome kako Europski zeleni plan provoditi u praksi na lokalnoj razini poštujući ciljeve održivog razvoja kao i na relevantne ciljeve koji su bitni za funkcioniranje poštanskog sektora. Specifičan cilj GreenPosts projekta je razvoj zelenih vještina zaposlenika u poštanskom sektoru na lokalnom nivou poboljšanjem tehničkih kapaciteta, znanja, vrijednosti i stavova za razvoj i podršku održivih društvenih, ekonomskih i ekoloških rezultata u poslovanju, zajednici ali i osobnom području.

“Zeleno i održivo poslovanje te smanjenje štetnih utjecaja na okoliš postali su ključni izazov u poštanskom sektoru i logističkoj industriji. U pitanju je izazov koji će sljedećih godina odrediti smjer čitavoga gospodarstva. Razvoj održivog poslovanja u skladu s digitalnom transformacijom sve više postaje obveza industrije i neizbježan smjer u kojem će se tvrtke nastaviti razvijati. Jedan od načina ubrzavanja transformacije upravo su projekti poput Erasmus+ programa kroz koje možemo razmijeniti i steći nova iskustva te ih primijeniti u poslovanju te edukaciji radnika. Erasmus+ program idealna je platforma za umrežavanje na područjima koja se ne odnose isključivo na jedan sektor te otvara nove mogućnosti kroz raznovrsne suradnje”, zaključila je voditeljica projekata za EU fondove i druge izvore financiranja Ivana Filipović. Projekt Fly VETUp je Erasmus financirao s 214.382 eura, a Green Posts s 195.468 eura.

"Privatni sektor itekako može imati koristi od sudjelovanja u programu Erasmus+ i to prvenstveno kroz stvaranje mreže kontakata koji u nemalom broju slučajeva rezultiraju naknadnim razgovorima i poslovnim suradnjama"

Robert Majhen Lunar
Grupa odraslih provodi eksperiment sa Van de Graaffovim generatorom