Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Upute za sudjelovanje ruskih organizacija i pojedinaca u programima Erasmus+ i Europske snage solidarnosti

Slijedom vojne agresije koju Rusija provodi na teritoriju Republike Ukrajine, Vijeće Europske Unije usvojilo niz mjera usmjerenih na sankcioniranje Rusije, no postoje i izuzeci na koje se sankcije ne odnose

1. Politički kontekst i pravna osnova

Slijedom vojne agresije koju Rusija provodi na teritoriju Republike Ukrajine, Vijeće Europske Unije usvojilo je 8. travnja 2022. godine peti paket mjera usmjerenih na sankcije Rusiji. Mjere uključuju sljedeće:

⦁ Dodavanje ruskih institucija i pojedinaca na popis sankcija

⦁ Uvođenje posebne odredbe koja kaže da je „zabranjeno pružati izravnu ili neizravnu potporu, uključujući financiranje i financijsku pomoć ili bilo koju drugu korist u okviru nacionalnog programa Unije, Euratoma ili države članice i ugovora unutar Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046, za bilo koju pravnu osobu, subjekt ili tijelo osnovano u Rusiji s više od 50% javnog vlasništva ili javne kontrole.”

⦁ Postoji nekoliko izuzetaka od ove zabrane, uključujući slučaj „mobilnosti pojedinaca” ili “međuljudski kontakt”.

2. Aktivnosti koje se mogu nastaviti u okviru oba programa (dolazna i odlazna mobilnost)

1) Otvoreni Erasmus+ projekti (2014.-2020., te projekti odobreni u sklopu Poziva za prijavu projekata u 2021. godini)

⦁ Erasmus+ KA1: International Credit Mobility – KA107 (dolazne i odlazne mobilnosti) te Međunarodno otvaranje visokog obrazovanja i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u kontekstu mobilnosti pojedinaca i nastavnog osoblja (odlazne mobilnosti u Rusiju)

⦁ Erasmus+ u području mladih: Razmjene mladih, Mobilnost osoba koje rade s mladima te Aktivnosti sudjelovanja mladih

⦁ Europske snage solidarnosti: Projekti volontiranja

2) Projekti dostavljeni u sklopu Poziva na podnošenje projektnih prijedloga u 2022. godini

⦁ Erasmus+ KA1 : International Credit Mobility - KA171 (dolazne i odlazne mobilnosti), međunarodne mobilnosti u visokom obrazovanju i strukovnom obrazovanju i osposobljavanju - KA121 i KA131 (odlazne mobilnosti)

⦁ Erasmus+ u području mladih: Razmjene mladih, Mobilnost osoba koje rade s mladima te Aktivnosti sudjelovanja mladih

⦁ Europske snage solidarnosti: Projekti volontiranja

NB. Aktivnosti nabrojene pod točkom 2. mogu se provoditi, no za svakog pojedinca ili organizaciju potrebno je izvršiti provjeru. Provjera se vrši uvidom u javni dokument na poveznici.

Budući da je u Republici Hrvatskoj proces izdavanja vize ruskim građanima otežan svakako je u slučaju dolaznih mobilnosti nužno provjeriti mogućnost izdavanja vize ili potencijalno posjedovanje vize koja je ranije izdana.

Institucije koje žele poslati sudionike u Rusiju moraju biti izuzetno oprezne te se voditi načelom sigurnosti sudionika i nacionalnim smjernicama o putovanju u Rusiju.

3) Strateška partnerstva/Partnerstva za suradnju

Strateška partnerstva/Partnerstva za suradnju jedina je aktivnost gdje je sudjelovanje pravnih osoba iz Rusije u svojstvu partnerskih organizacija moguća. No, za sve institucije osnovane u Rusiji, a koje provode obrazovne aktivnosti (formalno, neformalno i informalno obrazovanje) smatra se da su pod kontrolom države te će takve morati prekinuti projekte koji su u tijeku. Slijedom navedenog, takve institucije ne ispunjavaju uvjete niti za poziv na dodjelu bespovratnih sredstava (2022.) koji je u tijeku.

Za KA2 projekte koji su u tijeku, a koji predviđaju sudjelovanje ruskih institucija (sve "obrazovne institucije" sa sjedištem u Rusiji kako je gore definirano), nacionalne agencije će zatražiti od koordinatora uklanjanje dotičnih ruski institucija (putem izmjene i dopune sporazuma o bespovratnim sredstvima) i obavijestiti korisnika da su svi troškovi ruskog partnera nastali nakon 8. travnja 2022. neprihvatljivi. Sudjelovanje ruskog partnera se može nastaviti ako korisnik može dokazati da dotična organizacija sudionica nije u javnom vlasništvu preko 50%, odnosno da nije pod kontrolom države.

Sudjelovanje partnera iz Rusije koji nije niti u javnom vlasništvu niti pod kontrolom države niti isporučuje obrazovne aktivnosti može se nastaviti.

U okviru tekućeg poziva za podnošenje projektnih prijedloga (ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava još nisu potpisani) nacionalne agencije će isključiti iz postupka odabira partnera/e iz Rusije (javni subjekt ili subjekt pod javnom kontrolom), budući da je Uredbom o sankcijama nastupila promjena u pravnom statusu organizacija iz Rusije.

Ako bi isključenje partnera iz Rusije utjecalo na kriterije prihvatljivosti projekta na način da projekt radi dotičnog isključenja nije formalno prihvatljiv, nacionalna agencija će sugerirati prijavitelju mogućnost zamjene ruskog partnera drugom partnerskom organizacijom.

Ukoliko prijavitelj ne želi ili ne može zamijeniti ruskog partnera, utoliko će se prijava smatrati neprihvatljivom.

Sudjelovanje partnera iz Rusije koji nije niti u javnom vlasništvu niti pod kontrolom države niti isporučuje obrazovne aktivnosti može se nastaviti.

4. Proračunske fleksibilnosti za KA107 i KA171 projekte

Budući da očekujemo ograničeno korištenje mobilnosti s partnerskom zemljom Rusijom, dopuštena je sljedeća proračunska fleksibilnost:

⦁ Proračun za tekuće KA107 projekte (tj. još uvijek otvorene projekte financirane u okviru natječaja 2019. i 2020.) za korisnike koji imaju Rusiju i Ukrajinu u istom projektu:

⦁ Korisnicima se dopušta da koriste neutrošena sredstva iz proračuna za mobilnosti prema Rusiji i iz Rusije za financiranje, gdje je to primjenjivo, mobilnosti iz Ukrajine.

⦁ Proračun za KA171 projekte u okviru natječaja 2022. (proces odabira u tijeku):

⦁ Korisnicima koji će ostvariti financiranje i za Rusiju i za Ukrajinu u okviru istog projekta dozvolit će se mogućnost transfera sredstava bez izmjene ugovora u bilo kojem trenutku tijekom provedbe projekta s Rusijom na projekte s Ukrajinom, s namjerom da se potakne dolazna mobilnost iz Ukrajine.

Datum sastavljanja upute: 25. 5. 2022.