Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Europske restrikcije zbog kršenja vladavine prava u Mađarskoj tiču se i programa Erasmus+

Provedbena Odluka Vijeća EU-a od 15. prosinca 2022. godine za zaštitu proračuna Unije od kršenja načela vladavine prava u Mađarskoj donosi i niz restriktivnih mjera u kontekstu programa Erasmus+

Veliki znak eura ukrašen europskim zvjezdicama ispred zgrade Europske središnje banke u Frankfurtu na Majni, u Njemačkoj
@Pexels

U ovoj fazi europske mjere prema Mađarskoj obuhvaćaju suspenziju 65 % obveza za tri operativna programa u okviru kohezijske politike te zabranu preuzimanja pravnih obveza sa zakladama od javnog interesa za EU programe koji se provode u okviru izravnog i neizravnog upravljanja.

Odluka se odnosi na „zaklade od javnog interesa” i subjekte kojima te zaklade upravljaju. Odluci je priložen popis zaklada obuhvaćenih ovim mjerama koji se redovito ažurira.

Iz mađarske nacionalne agencije za Erasmus+ naglašavaju da nisu sve ustanove u Mađarskoj obuhvaćene Odlukom 2022/2506 te da se s njima može nastaviti suradnja dok mobilnosti u svim sektorima iz Natječaja za 2022. teku redovno.

Treba istaknuti da Odluka ne sprječava obuhvaćene ustanove u dobivanju Erasmus povelje u visokom obrazovanju (ECHE) jer to ne predstavlja pravnu obvezu osiguravanja financiranja iz EU-a. Također, ako im je već odobren ECHE, on će i dalje vrijediti.

Kako se navodi u Provedbenoj Odluci i naknadno tumači u zajedničkoj izjavi povjerenika Mariye Gabriel i Johannesa Hahna od 26. siječnja 2023., ustanove zahvaćene Odlukom mogu sudjelovati na natječajima za centralizirane i decentralizirane aktivnosti u okviru Erasmus+ programa. U procesu prijave, ako ustanova/organizacija kao partnera ima neku od mađarskih zaklada od javnog interesa ili subjekte kojima te zaklade upravljaju, prijava će biti evaluirana, ali u slučaju odabira može biti financirana samo ako se mjere ukinu do trenutka potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.


Mađarske ustanove koje nisu zahvaćene ovim mjerama mogu se prijaviti na natječaje unutar Erasmus+ programa bez ograničenja.

U zajedničkoj izjavi povjerenika Mariye Gabriel i Johannesa Hahna istaknuto je kako se mjere odnose samo na pravne obveze. Slijedom dodatnih pojašnjenja pruženih u izjavi utvrđeno je kako unutar programa Erasmus+ mjere ne utječu na:

  • sve ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji su u tijeku i mobilnosti koje se provode u okviru takvih projekata
  • odlazne mobilnosti u okviru projekata mobilnosti kojima je primatelj mađarska ustanova, budući se njihovi ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava sklapaju s organizacijama u matičnim zemljama.

Najčešća pitanja i odgovori