Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Svjetski dan voda - bez podzemnih voda život ne bi bio moguć

Ove godine, usred Međunarodnog desetljeća (2018. – 2028.) za akciju – Voda za održivi razvoj (International Decade for Action “Water for Sustainable Development"), 22. ožujka obilježavamo Svjetski dan voda. Ideja za ovaj dan seže u 1992. godinu u kojoj je održana Konferencija Ujedinjenih naroda o okolišu i razvoju u Rio de Janeiru. Iste godine, Opća skupština Ujedinjenih naroda usvojila je Rezoluciju kojom se 22. ožujka proglašava Svjetskim danom vode koji se obilježava od 1993. godine.

Kapljica vode
Foto: Unsplash

Ove godine u fokusu su podzemne vode, nevidljivi resurs s utjecajem vidljivim posvuda. Podzemna voda je voda koja se nalazi pod zemljom u vodonosnicima, geološkim formacijama stijena, pijeska i šljunka koje sadrže znatne količine vode. Podzemne vode napajaju izvore, rijeke, jezera i močvare te prodiru u oceane. Uglavnom se obnavljaju kišom i snježnim padalinama koje se infiltriraju u tlo, a mogu se crpkama i bunarima izvlačiti na površinu. Bez podzemnih voda život ne bi bio moguć. Većina sušnih područja svijeta u potpunosti ovisi o podzemnim vodama. Podzemne vode opskrbljuju nas velikim udjelom vode koju koristimo za piće, kanalizaciju, proizvodnju hrane i industrijske procese.

Od šest klastera koje je Europska komisija predložila u drugom stupu Okvirnog programa za istraživanje i inovacije Obzor Europa, većina njih predlaže teme koje mogu uključivati pitanja voda. Uvođenjem novog instrumenta u program Obzor Europa, Europska komisije je cijelu misiju pod nazivom Zdravi oceani, mora, obalne i unutarnje vode (Healthy oceans, seas, coastal and inland waters) također posvetila vodama.