Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Volontiranje je moćan alat inkluzije marginaliziranih osoba

Organizacija za društveni razvoj DKolektiv svojim aktivnim i inovativnim djelovanjem pridonosi i pomaže osnaživanju pojedinaca i društva u cjelini putem raznih projekata i programa koje provodi u suradnji s drugim organizacijama. Kroz Erasmus+ projekt „Making it matter“ predano su radili na promociji volontiranja kao načina društvenog uključivanja mladih i marginaliziranih osoba.

Jedan od ciljeva Erasmus+ projekta „Making it matter“ i organizacije DKolektiv bio je stvaranje novih alata za mjerenje utjecaja volontiranja kao jednog od oblika pomoći organizatorima ne bi li bolje oblikovali uključivije volonterske projekte. Proučavanjem postojećeg stanja u pojedinim zemljama i na razini EU-a izrađeno je izvješće koje je organizatorima volontiranja i donositeljima odluka pružilo jasniju sliku o važnosti volontiranja mladih u nepovoljnom položaju. Dodatan rezultat projekta je i kurikulum koji služi kao obrazovni alat za izgradnju i unaprjeđenje organizacijskih kapaciteta volontiranja.

Projekt je povećao prepoznatljivost volontiranja kao jedne od ključnih sredstava socijalne inkluzije i integracije mladih u nepovoljnom položaju, a provodio se u partnerstvu s organizacijama iz Njemačke, Belgije, Slovenije, Danske i Irske.