Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Zbog tehničkih poteškoća produljen rok za prijavu Erasmus+ projektnih prijedloga do 24. ožujka

Zbog tehničkih problema s predajom prijavnih obrazaca za Erasmus+ projekte u okviru Ključne aktivnosti 2, Europska komisija je produljila prijavni rok od 22. ožujka 2023. u 12 sati do 24. ožujka 2023. u 12 sati

Na fotografiji sveučilišne zgrade prikazani su mladi ljudi kako zajedno uče i surađuju

Ključna aktivnost 2

Mala partnerstva u području odgoja i općeg obrazovanja

24.03.2023. u 12 sati

Mala partnerstva u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

24.03.2023. u 12 sati

Mala partnerstva u području obrazovanja odraslih

24.03.2023. u 12 sati

Mala partnerstva u području mladih

24.03.2023. u 12 sati

Suradnička partnerstva u području odgoja i općeg obrazovanja

24.03.2023. u 12 sati

Suradnička partnerstva u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

24.03.2023. u 12 sati

Suradnička partnerstva u području obrazovanja odraslih

24.03.2023. u 12 sati

Suradnička partnerstva u području visokog obrazovanja

24.03.2023. u 12 sati

Suradnička partnerstva u području mladih

24.03.2023. u 12 sati