Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Zelena nit programa Erasmus+

Erasmus+ može uvelike doprinijeti ostvarenju ambicioznog Europskog zelenog plana o ugljično neutralnoj Europskoj uniji.

Ilustracija čovjeka od lišća koji trči

Erasmus+ može uvelike doprinijeti ostvarenju ambicioznog Europskog zelenog plana o ugljično neutralnoj Europskoj uniji. Erasmus+ kao sinonim za slobodno kretanje u svrhu učenja i usavršavanja, želi poslužiti kao primjer zelene tranzicije poticanjem sudionika da biraju prijevozna sredstva s nižim emisijama ugljika te da financiranjem projekata usmjerenih na izgradnju znanja, vještina i stavova o klimatskim promjenama i održivom razvoju. U skladu s Europskim zeleni planom program nudi financijske poticaje sudionicima koji biraju održive načine prijevoza, a studnetska inicijativa Erasmus by train krenula je u kampanju popularizacije putovanja željeznicom.

Zahvaljujući proračunu većem od 28 milijardi eura Erasmus+ izvrstan je instrument za ulaganje u izgradnju znanja, vještina i stavova vezani uz klimatske promjene i održivi razvoj u Europskoj uniji i šire. U skladu s tim, financiraju se i u projekti koji se bave informiranjem javnosti o ekološkim problemima i ublažavanjem klimatske krize.

Ozelenjavanje je horizontalni prioritet za odabir projekata, odnosno prioritet imaju oni projekti čiji je cilj razvoj kompetencija u strateškim područjima za zelenu tranziciju uz fokusiranje na doprinos obrazovanja i kulture održivom razvoju.

Prioritet imaju i projekti koji potiču promjenu ponašanja u individualnim preferencijama, kulturnim vrijednostima i svijesti o održivim potrošačkim navikama i načinu života. Organizacije i sudionici se potiču da, prilikom kreiranja aktivnosti, u projekte uključe zelene prakse kroz okolišno prijateljski pristup, što će ih potaknuti na raspravu i učenje o pitanjima zaštite okoliša, promišljanju o lokalnim akcijama (aktivnostima) i iznalaženju alternativnijih, zelenijih načina provođenja svojih aktivnosti. Sve navedeno je vodi prema realizaciji cilja, da Europljani steknu kompetencije potrebne za vodeću ulogu Europe u stvaranju održivijeg društva, načina života i gospodarstva.

"Činjenica da se proračun Erasmus+ za sljedećih sedam godina gotovo udvostručio pokazuje važnost koja se pridaje obrazovanju, cjeloživotnom učenju te mladima u Europi", rekla je Mariya Gabriel, povjerenica Europske komisije za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade.

Upravo je zelena tranzicija jedan od četiri prioriteta novog Eramus+ programa, uz uključivanje i raznolikost; digitalno društvo i sudjelovanje u demokratskom procesu.

S ciljem ugrađivanja načela brige za okoliš u svakodnevno poslovanje Agencija za mobilnost i programe Europske unije (zadužene za decentralizirane aktivnosti programa Erasmus+) u travnju je ove godine donijela Akcijski plan za zeleno poslovanje. Akcijski plan sadrži brojne mjere iz pet područja: zelena nabava, energetska učinkovitost, zelena događanja, komunikacija prema djelatnicima i javnosti, te učinkovito upravljanje zelenim poslovanjem. Neke od mjera uključuju nabavu zelenih promotivnih materijala, poticanje djelatnika na dolazak na posao biciklom ili pješice, smanjenje potrošnje papira, daljnju digitalizaciju poslovanja, povećanje razdvajanja otpada, te edukaciju djelatnika o načinima na koje mogu doprinijeti smanjenju onečišćenja okoliša.

Bijela pozadina na kojoj zelenim slovima piše AMPEU - Za zelen i održiv okoliš