Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Koraci za sudjelovanje 2021.

donose sve potrebne informacije za odvažne odluke, bilo da tek krećete u Erasmus+ avanturu ili njome već uspješno navigirate. U sekciji Provedba projekta nalaze se potrebni prilozi ugovoru, obrasci, upute, aktualnosti povezane s 2021. programskom godinom.

Prije projekta

u donjem lijevom kutu nalaze se dva oblaka za tekst koji su crnom crtom povezani sa žaruljom s desne strane ilustracije.

Upoznajte mogućnosti koje vam se nude

Doznaj Više

Prijava projekta

ilustracija prijave projekta

Otkrite kako prijaviti projekt

Doznaj Više

Provedba projekta

Ilustracija poruka u oblačićima.

Pronađite ugovornu dokumentaciju

Doznaj Više

Diseminacija i korištenje rezultata

Ilustracija četiri ruke koje se nalaze preko ilustracija otvorenih kkompjuterskih prozora na monitoru. Jedna ruka pojačava zvuk, jedna drži oblačić s tekstom, jedna drži strelicu.

Učinite projekt vidljivim

Doznaj Više