Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Natječaj za CEEPUS freemover stipendije u ljetnom semestru ak. god. 2023./2024.

Otvoren je natječaj za freemover stipendije u ljetnom semestru ak. god. 2023./2024. u okviru programa CEEPUS. Freemover stipendije dodjeljuju se kandidatima čija matična visoka učilišta nisu dio iste partnerske CEEPUS mreže sa stranom ustanovom. Stipendije su namijenjene studentima, doktorandima i nastavnom osoblju hrvatskih visokih učilišta.

Ruke koje tipkaju na laptop iz ptičje perspektive.
Freepik

Prijava se podnosi online, putem platforme CEEPUS-a na www.ceepus.info prema uputama.

Na freemover natječaju za stipendije u ljetnom semestru moguće je podnijeti prijavu za visoka učilišta u 15 država koje sudjeluju u CEEPUS-u – Austriji, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Crnoj Gori, Češkoj, Kosovu, Mađarskoj, Moldaviji, Poljskoj, Rumunjskoj, Sj. Makedoniji, Slovačkoj, Sloveniji i Srbiji.

Stipendije za studente u okviru programa CEEPUS u pravilu traju cijeli semestar, no mogu trajati i kraće. Studentske mobilnosti kraće od cijelog semestra imaju svrhu istraživanja za završni rad, praktični rad (npr. u laboratoriju) te terensku nastavu. Doktorandi se mogu prijaviti za boravke do 1 do 10 mjeseci, a iznimno i duže, u svrhu istraživanja za doktorski rad. Stipendije za nastavno osoblje, u trajanju od 5 do 30 dana dodjeljuju se sa svrhom održavanja predavanja na stranim visokim učilištima.

U slučaju dobivanja stipendije u freemover kategoriji, uvjeti stipendiranja (iznosi stipendija, što sve stipendije uključuju te trajanje mobilnosti) isti su kao i za prijavitelje mobilnosti unutar CEEPUS mreža, no freemover stipendisti ipak imaju manje šanse od prijavitelja unutar CEEPUS mreža da njihova prijava bude odobrena na natječaju.

Stipendije u okviru programa CEEPUS pokrivaju životne troškove i iznosi stipendije razlikuju se od države do države. Kolike su stipendije u pojedinim zemljama i što sve uključuju možete vidjeti CEEPUS platformi. Odlazni stipendisti iz Republike Hrvatske imaju pravo na povrat putnih troškova po povratku sa putovanja, prema proceduri objavljenoj na mrežnim stranicama AMPEU.

Detaljni postupak prijave za freemover stipendije opisan je na stranici Agencije.

Krajnji rok za prijavu za freemover stipendije u ljetnom semestru je 30.11.2023.