Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

ACA objavila istraživanje o učincima Erasmus+ mobilnosti osoblja u visokom obrazovanju

Udruga za akademsku suradnju (ACA, Academic Cooperation Association), u suradnji sa šest nacionalnih Erasmus+ agencija, provela je istraživanje s fokusom na mobilnost osoblja u visokom obrazovanju.

Vizual sa skiciranim slikama žarulje, papirnatog aviona, knjige, kotača, akademske kape i zgrade. Ispod vizuala je 8 logotipova različitih udruženja.

Udruga za akademsku suradnju (ACA, Academic Cooperation Association) je 2021. godine objavila izvještaj o Erasmus+ mobilnosti osoblja u visokom obrazovanju pod nazivom Erasmus+ komparativna analiza podataka o mobilnosti osoblja u visokom obrazovanju. Izvještaj je pripremljen u suradnji s devet nacionalnih agencija zaduženih za provedbu programa Erasmus+ među kojima je i Agencija za mobilnost i programe Europske unije.

Nastavno na navedeni izvještaj, ista je organizacija, ovaj put u suradnji i uz podršku nacionalnih Erasmus+ agencija iz šest europskih zemalja (Austrije, Češke, Hrvatske, Islanda, Mađarske i Slovenije), tijekom 2022. i 2023. godine provela i dodatno, kvalitativno istraživanje s fokusom na mobilnost osoblja u području visokog obrazovanja u okviru programa Erasmus+.

Istraživanje je bilo usmjereno prvenstveno na učinke odlazne mobilnosti osoblja te je njime ispitan međuodnos pojedinačne i institucionalne dimenzije takvih mobilnosti.

Studija proizašla iz provedenoga istraživanja prikazuje pojedinačna i institucionalna postignuća, dobre prakse i učinak mobilnosti osoblja te može pružiti vrijedne uvide različitim dionicima u području visokog obrazovanja.

Istraživanje je relevantno za osoblje visokih učilišta koje planira sudjelovati na mobilnosti u okviru Erasmusa+, ali i prorektore za međunarodnu suradnju, dekane i prodekane, voditelje ureda za međunarodnu suradnju te drugo osoblje ureda, Erasmus+ koordinatore i ostale djelatnike visokih učilišta uključene u razvoj potencijala akademskog osoblja putem međunarodne mobilnosti, a u svrhu osnaživanja sveobuhvatne međunarodne suradnje, učenja te ostvarenja nastavnih i istraživačkih ciljeva.

Budući da je istraživanje i izradu studije poduprla i Agencija za mobilnost i programe EU, a u svojstvu ispitanika sudjelovalo i osoblje dvaju hrvatskih visokih učilišta – Sveučilišta u Zadru te Sveučilišta Algebra (Visokog učilišta Algebra u trenutku provedbe istraživanja) - vjerujemo da će uvidi studije imati i dodatnu vrijednost za relevantne dionike u Hrvatskoj.