Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Istraživanjima i inovacijama u okviru programa Obzor Europa do suzbijanja nezakonite trgovine kulturnim dobrima

Nezakonito trgovanje kulturnom baštinom nije novi oblik kriminala; međutim, posljednjih nekoliko desetljeća ovaj fenomen napredovao je u iznimno profitabilan izvor prihoda za opsežne kriminalne mreže koje koriste online platforme i društvene medije za proširenje tržišta. Nedostatak sveobuhvatnih propisa, neusklađenost nacionalnih zakona i izazov praćenja porijekla predmeta doprinijeli su zabrinjavajućem porastu nezakonitih transakcija.

Muškarac gleda u ekran računala
Emica Elvedji/Pixsell

Upravo zato je u tijeku provedba europskog projekta RITHMS vrijednog gotovo 5 milijuna eura. Glavni cilj projekta je poboljšati operativne kapacitete policije i carinskih/graničnih službi u suzbijanju organiziranog i polikriminalnog trgovanja kulturnim dobrima. Projekt teži ostvarenju tog cilja kroz istraživanje, tehnološke inovacije, širenje svijesti i edukacije.

Projekt RITHMS financiran je kroz najveći program Europske unije za istraživanje i inovacije – program Obzor Europa, i to unutar njegova klastera - Civilna sigurnost za društvo. Ukupan proračun projekta iznosi gotovo 5 milijuna eura.

Projekt koordinira Istituto Italiano di Tecnologia iz Italije, a sudjeluje i niz drugih partnera, uključujući četiri policijske službe, dvije granične policije, jednu policijsku akademiju, mala i srednja poduzeća te istraživačke institucije iz područja društvenih i humanističkih znanosti te informacijsko-komunikacijskih tehnologija. U projektu ukupno sudjeluje 19 partnera iz 11 zemalja, a partner iz Hrvatske je tvrtka RiniGARD d.o.o.

Kao odgovor na ovaj problem, projekt RITHMS ima za cilj razvoj i validaciju digitalnog inteligentnog resursa za istraživanje i suzbijanje takve vrste kaznenih djela. Korištenjem metodologije analize društvenih mreža (SNA), metodologije koja omogućuje bolje razumijevanje ljudskog ponašanja kroz odnose i interakcije ljudi, RITHMS platforma osmišljena je kao inovativni, interoperabilni i višenamjenski sustav. Njena je svrha identificirati, procijeniti i analizirati odnose između kriminalnih i ne-kriminalnih aktera uključenih u nezakonito trgovanje. Ističući mreže uključene u nezakonitu trgovinu kulturnim dobrima i njihov potencijalni razvoj, Platforma će poboljšati doseg i točnost informacija dostupnih tijelima za provedbu zakonodavstva.

Sve to će poslužiti kao teorijski okvir za interoperabilnu platformu temeljenu na umjetnoj inteligenciji koja će moći identificirati kriminalne organizirane mreže i pružiti istražiteljima vrijedne informacije o aktivnostima i razvoju takvih mreža.

"Projektni konzorcij, sastavljen od relevantnih stručnjaka i dionika, oblikovao se oko ideje kako bi zajednički doprinio uspješnoj provedbi projekta. Prvo, bitna je jasnoća i preciznost plana projekta koji treba imati definirane ciljeve i mjerljive rezultate. Drugo, važno je uspostaviti dobro definirane uloge i odgovornosti za sve sudionike projekta. Jasno razumijevanje tko je zadužen za koju aktivnost osigurava efikasnost i koordinaciju rada te sprječava dupliranje posla. Treće, ključna je komunikacija i suradnja među svim dionicima projekta. Redovita i otvorena komunikacija omogućuje razmjenu informacija, rješavanje eventualnih poteškoća te održavanje motivacije i angažmana svih sudionika. Četvrto, praćenje napretka projekta i prilagodba plana, ako je potrebno, važni su za osiguranje uspjeha projekta. Redovito praćenje omogućuje prepoznavanje eventualnih odstupanja od plana i poduzimanje pravovremenih korektivnih mjera radi održavanja projekta na pravom putu. Peto i zaključno, upravljanje resursima i financijama projekta je ključno. Potrebno je osigurati adekvatne resurse, bilo ljudske, materijalne ili financijske, te njima učinkovito upravljati kako bi se ostvarili postavljeni ciljevi", otkrila je Jelena Levak, voditeljica projekta i konzultantica na ovom i puno drugih uspješnih europskih projekata.

Gospođa Levak je nadalje dodala "Postoje raznovrsne mogućnosti financiranja različitih područja, ideja i poslovnog razvoja, a program Obzor Europa predstavlja samo jednu od tih prilika. Kao konzultantica, snažno vjerujem da svaka tvrtka treba razmotriti mogućnost istraživanja EU fondova i izlaska iz nacionalnih okvira financiranja. Primjerice, u programu Obzor Europa, konkurencija dolazi iz različitih zemalja članica EU-a, ali i iz cijelog svijeta, ovisno o vrsti natječaja, klasteru i drugim faktorima".

Jelena Levak
Jelena Levak, voditeljica projekta i konzultantica

Sudjelovanje u programu Obzor Europa pruža priliku za širenje mreže kontakata, uspostavljanje partnerstava s drugim organizacijama i institucijama te stjecanje novih perspektiva i znanja. Ovakvi financijski instrumenti potiču suradnju između različitih sektora, disciplina i regija, što rezultira sinergijom i inovacijama na različitim područjima.

Jelena Levak voditeljica projekta RITHMS

Osim financijske podrške, donose i druge benefite poput poboljšanja vidljivosti, promocije tvrtke i projekata, te povećanja povjerenja kod potencijalnih partnera i klijenata. Alat su za rast, razvoj i konkurentnost tvrtki, omogućavajući im da ostvare svoje ciljeve i ostvare napredak na međunarodnoj razini. Sudjelovanje u EU projektima neizostavni je dio svakodnevnog posla inovacijskih i razvojnih projektnih menadžera i konzultanata za opći poslovni razvoj.

Trenutno je u okviru programa Obzor Europa, koji traje od 2021. do 2027. godine, potpisano i financirano 158 projekata u kojima sudjeluju tvrtke i organizacije iz Hrvatske u vrijednosti 47,6 milijuna eura.

Programom Obzor Europa doprinosi se i postizanju ciljeva održivog razvoja te se potiču konkurentnost i rast. Riječ je, od koncepta do stavljanja na tržište, o vodećoj inicijativi EU-a za potporu istraživanjima i inovacijama. Očekuje se da će se s pomoću programa u razdoblju 2021.-2027. otvoriti do 100 000 radnih mjesta u okviru aktivnosti istraživanja i inovacija . Predviđa se i povećanje bruto domaćeg proizvoda (BDP) EU-a za do 0,19 % tijekom razdoblja od 25 godina.

U Hrvatskoj je, kao i u drugim zemljama EU-a, uspostavljena nacionalna struktura potpore provedbi programa Obzor Europa putem mreže nacionalnih osoba za kontakt imenovanih od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Primarna uloga nacionalnih osoba za kontakt je informiranje i savjetovanje prijavitelja o natječajima unutar Programa, umrežavanje s drugim partnerima te pružanje individualizirane podrške sudjelovanju tijekom cijelog projektnog ciklusa. Kontakti nacionalnih osoba za kontakt, detaljnije informacije o nacionalnoj strukturi potpore i mjerama za jačanje nacionalnog sudjelovanja, kao i događanjima i novostima u Programu, dostupni su na nacionalnom portalu www.obzoreuropa.hr

Informacije o natječajima dostupne su na jedinstvenoj stranici Funding & Tenders Portal putem koje se i predaju projektne prijave. Više informacija o samoj stranici možete pročitati na sljedećoj poveznici: EU Funding & Tenders Portal Online Manual.