Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Međunarodni dan osoba s invaliditetom: Kako stvoriti jednake mogućnosti za sve

Međunarodni dan osoba s invaliditetom obilježava se 3. prosinca s ciljem postizanja jednakog, pristupačnog i održivog sudjelovanja osoba s invaliditetom u društvu i općenito ostvarivanja ljudskih prava.

Djevojka pridržava psa, a pokraj nje se nalazi mladić u invalidskim kolicima
Foto: Freepik

Povijest obilježavanja seže u listopad 1992. godine kada je Glavna skupština Ujedinjenih naroda usvojila rezoluciju kojom je taj dan proglašen Međunarodnim danom osoba s invaliditetom. Prema Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom, osobe s invaliditetom imaju dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja koja zajedno s različitim preprekama mogu sprječavati njihovo sudjelovanje u društvu. Međunarodni dan osoba s invaliditetom prigoda je za podsjetiti na važnost uklanjanja ne samo fizičkih barijera, nego i predrasuda koje su rezultat stavova prema osobama s invaliditetom.

Europska unija preko svojih programa zagovara kvalitetno i uključivo obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje, jer jedino tako osobe s invaliditetom mogu steći i održati vještine za aktivno sudjelovanje u društvu i tržištu rada.

Uključivanje osoba koje se suočavaju s preprekama ili imaju manje mogućnosti pristupiti obrazovanju i osposobljavanju te programima za mlade jedan je od ključnih prioriteta Erasmusa+ i Europskih snaga solidarnosti, koji snažno promoviraju i pridonose stvaranju jednakih mogućnosti za sve članove društva. Da bi se postigao cilj snažnijeg uključivanja osoba s manje mogućnosti, programi Erasmus+ i Europske snage solidarnosti nude razne mehanizme i financijsku potporu za jednako i aktivno uključivanje sudionika s manje mogućnosti.

Osim što sam kroz projekte stekao znanje i sigurnost, još više sam stekao samouvjerenost i svoj neki stav, što vas izgradi kao osobu i onda znate u kojem smjeru idete.

Karlo Pavletić, sudionik mobilnosti u programu Erasmus+ u području mladih

„U potrazi za uključivanjem i raznolikošću“ edukativni je priručnik nastao za potrebe dvaju događanja u organizaciji Agencije za mobilnost i programe EU u studenom 2021. godine kada su održani Tematski sastanak korisnika i Sajam uključivih projekata. U publikaciji se nalaze korisni savjeti i informacije za korisnike programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti o tome kako ovi programi pridonose i podupiru direktno uključivanje osoba s manje mogućnosti u projekte te na taj način potaknu kreiranje uključivih zajednica u kojima živimo.

Prema podacima Registra o osobama s invaliditetom Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u Hrvatskoj živi 508.350 osoba s invaliditetom, od čega je 60% muškaraca i 40% žena, a u ukupnom stanovništvu Republike Hrvatske osobe s invaliditetom čine 12% stanovnika.

Pred nama je još mnogo posla, no programi Erasmus+ i Europske snage solidarnosti hrvatskim korisnicima nude adekvatne financijske poticaje za aktivan rad prema uključivijem i pravednijem društvu.

Koordinatori za uključivanje i raznolikost Agencije za mobilnost i programe Europske unije dostupni su za više informacija putem e-adrese ukljucivanje@ampeu.hr.