Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Novih 14 hrvatskih gradova ulazi u projekt Europe Goes Local!

U najveći europski projekt u području rada s mladima Europe Goes Local - Supporting Youth Work at the Municipal Level uključeno je još 14 hrvatskih gradova, odabranih na temelju kvalitativne procjene iskazanog interesa prijavitelja koji su se javili na otvoreni poziv gradovima Agencije za mobilnost i progame EU.

Natpis na kojem šiše "#Europe goes local".

Uključenje u projekt Europe Goes Local odabranim će gradovima pružiti mogućnost stručnog usavršavanja na nacionalnoj i međunarodnoj razini o radu s mladima te o ulozi i načinu na koji gradovi mogu podržati mlade i rad s mladima u svojim lokalnim zajednicama. Projekt će osigurati višemjesečnu stručnu podršku prilagođenu individualnim potrebama svakog uključenog grada u području sustava rada s mladima, mogućnost sudjelovanja na studijskim posjetima te aktivnostima nacionalnog i međunarodnog umrežavanja s raznim dionicima.

Riječ je o sljedećim gradovima:

 • Benkovac
 • Daruvar
 • Drniš
 • Ilok
 • Jastrebarsko
 • Labin
 • Ludbreg
 • Metković
 • Ogulin
 • Sveti Ivan Zelina
 • Trogir
 • Vukovar
 • Zadar
 • Zlatar

Ovogodišnji, četvrti ciklus projekta Europe Goes Local, bio je otvoren samo za gradove.

Podsjećamo da je projekt Europe Goes Local najveći europski projekt u području rada s mladima te se provodi uz financijsku potporu programa Erasmus+. Osnovni cilj projekta je poboljšati kvalitetu rada s mladima posebice kroz jačanje suradnje između različitih dionika na lokalnoj razini – predstavnika jedinica regionalne i lokalne samouprave te osoba aktivnih u radu s mladima.

Provjerite Odluku o izboru gradova za sudjelovanje u projektu Europe Goes Local – četvrto izdanje nacionalnih aktivnosti.