Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Europe Goes Local

Europe Goes Local natpis na bijeloj pozadini

Mladi ljudi suočavaju se s većinom društvenih izazova u svojoj okolini, stoga je i potpora njihovoj dobrobiti i samostalnosti uglavnom organizirana na lokalnoj razini.

Europe Goes Local

Strateško partnerstvo EUROPE GOES LOCAL – Supporting Youth Work at the Municipal Level projekt je koji okuplja 26 nacionalnih agencija, Partnerstvo između Europske komisije i Vijeća Europe na polju mladih, Europski forum mladih i dvije mreže zadužene za područje rada s mladima: POYWE - Professional Open Youth Work Europe i InterCity Youth network. Temelji se na nizu preporuka Vijeća ministara koje su rezultat europske suradnje u području mladih te kao takav podržava provedbu istih.

Za sveobuhvatnu koordinaciju projekta na europskoj razini zadužena je belgijska nacionalna agencija JINT.

Partnerstvo se razvilo iz potrebe jačanja suradnje među različitim dionicima u području rada s mladima, kako bi se mladima, suočenima s mnogobrojnim društvenim izazovima u njihovoj okolini, osigurala što kvalitetnija potpora. Poseban naglasak je upravo na lokalnoj razini jer odgovornost za rad s mladima u velikoj mjeri počiva na lokalnim političkim i administrativnim strukturama, koje su najbliže mladoj populaciji. Stoga gradovi i općine na mnogo načina utječu na poboljšanje životnih uvjeta mladih – neki kroz podršku organizacijama za rad s mladima, a neki kroz aktivnosti koje sami provode.

Ciljevi projekta:

 • podržati priznavanje i podizanje kvalitete rada s mladima kao dijela lokalne politike prema mladima
 • osnažiti europsku i međunarodnu dimenziju rada s mladima na lokalnoj razini
 • razviti strategije i mjere kojima će nacionalne agencije Erasmus+ programa podržavati rad s mladima
 • doprinijeti razvoju rada s mladima kroz Europsku suradnju u području mladih

Dvije su dimenzije provedbe projekta – europska i nacionalna.

Najveći doprinos projekta na europskoj razini je izrada Europske povelje o lokalnom radu s mladima, koja predstavlja referentni oblik za svakodnevni rad s mladima te poveznicu između politike i prakse rada s mladima.

Svojevrsna nadogradnja povelje je alat Changemakers Kit, koji na jednom mjestu nudi uvid u primjere dobre prakse, dodatna pojašnjenja i informacije, razne korisne policy dokumente te interaktivni alat za samoevaluaciju i planiranje budućih aktivnosti u području rada s mladima.

Pročitajte članak o održanom Europe Goes Local studijskom posjetu.

Osim što daje svoj doprinos aktivnostima projekta na europskoj razini, Agencija za mobilnost i programe EU koordinira nacionalne aktivnosti i sastanke nacionalne radne skupine koju čine stručnjaci u području rada s mladima.

Nacionalne aktivnosti za cilj imaju podržati jedinice lokalne i regionalne samouprave pri unaprjeđenju sustava podrške rada s mladima na lokalnoj razini i to kroz organizaciju osposobljavanja, mentoriranja te raznih aktivnosti umrežavanja i uspostavljanja partnerstava na međunarodnoj razini.  

Članovi hrvatske nacionalne delegacije:

 • Valentina Cesar
 • Hrvoje Kovač
 • Anton Finderle
 • Hrvoje Novak
 • Branimira Penić
 • Mario Žuliček
 • Lucija Kero

Voditelj nacionalne delegacije:

 • Marko Kovačić

Ostali stručnjaci:

 • Petra Pekica

Pogledajte:

EGL Povelja u praksi

Udruga gradova u RH inicirala je projekt certificiranja gradova na polju provedbe lokalnih politika za mlade pod nazivom "Grad za mlade". Riječ je o svojevrsnom priznanju gradovima koji predano rade na stvaranju uvjeta za kvalitetan život te osobni i profesionalni rast svojih mladih.

U postupku izrade hrvatskog modela certificiranja prepoznata je prirodna sinergija i povezanost certifikata s projektom Europe Goes Local. Naime, priznanje načela Europske povelje o lokalnom radu s mladima u sklopu projekta Europe Goes Local jedan je od preduvjeta za prijavu kandidature za certifikat. Projekt Europe Goes Local i Europska povelja o lokalnom radu s mladima kao njegov rezultat time je na nacionalnoj razini prepoznat kao referentni okvir za razvoj kvalitetnih politika za mlade, a istovremeno je dao europsku dimenziju hrvatskom modelu certifikata "Grad za mlade". Samo u prvom tjednu Europsku povelju o lokalnom radu s mladima potpisalo je 50 gradova.

Povelju će moći potpisati i druge razine jedinica lokalne i regionalne samouprave aktivne u provedbi lokalnih politka za mlade, a među njima i općine i županije sudionici nacionalnih aktivnosti EGL projekta.

Više o Certifikatu "Grad za mlade" i postupku prijave može se pronaći na službenim stranicama Udruge gradova u RH.