Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Obavijest prijaviteljima: Proučite izmjene i novosti programa Erasmus+ za Natječaj 2024.

Europska komisija uvela je određene novosti važne za prijavu projekata u okviru Ključne aktivnosti 1 i Ključne aktivnosti 2 u području obrazovanja i osposobljavanja i područja mladih.

Četvero mladih ljudi u učionici

Novost u okviru Ključne aktivnosti 1 u području obrazovanja i osposobljavanja i područja mladih je uvođenje pravila o korištenju prijevoznih sredstava s niskom razinom emisija, tzv. „zelenih“ opcija putovanja, za putovanja kraća od 500 km. Pozivamo Vas da više o „zelenim“ opcijama putovanja i preporukama u slučaju odstupanja od novog pravila pročitate u Vodiču kroz program Erasmus+ za 2024. godinu i relevantnim uputama za ispunjavanje prijavnih obrasca za područje u kojem planirate predati Vašu prijavu.

Važna novost u sklopu Natječaja 2024. je ograničenje u broju podnesenih prijava po organizaciji (OID broju), bilo da ste prijavitelji ili partneri u projektu.

Tako je za Ključnu aktivnost 1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince za područje mladih za svaku od mogućih vrsta aktivnosti prema standardnom pozivu (Razmjene mladih, Mobilnost osoba koje rade s mladima, Aktivnost sudjelovanja mladih i Aktivnost uključivanja u okviru inicijative DiscoverEU) moguće prijaviti ili biti partner u maksimalno 5 prijava po prijavnom roku.

Važno: organizacije koje posjeduju Erasmus akreditaciju u području mladih ne prijavljuju prijave putem standardnog poziva te se ograničenja ne odnose na provedbu aktivnosti razmjena mladih i mobilnosti osoba koje rade s mladima u okviru dodijeljene akreditacije.

Isto tako su za Ključnu aktivnost 2 – Partnerstva za suradnju uvedena zasebna ograničenja za prijavu i sudjelovanje u projektima KA210 – Malih partnerstava i KA220 – Suradničkih partnerstava u području odgoja i općeg obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, obrazovanja odraslih i područja mladih, i to:

- u okviru Malih partnerstava (KA210) za prijave koje se podnose nacionalnim agencijama organizacija može predati samo jednu prijavu po roku u spomenutim područjima, a ista organizacija (isti OID) može sudjelovati u maksimalno 10 prijava ukupno po roku,

- u okviru Suradničkih partnerstava (KA220) za prijave koje se podnose nacionalnim agencijama ista organizacija može biti uključena u maksimalno 10 prijava ukupno po prijavnom roku, bilo kao prijavitelj ili partner.

Navedeni maksimum uzima u obzir sve prijave podnesene za sva navedena područja zajedno.

Naposljetku, napominjemo da svaki projektni prijedlog u okviru programa Erasmus+ mora biti originalan rad prijavitelja, kako je jasno navedeno u Programskom vodiču. Naime, pravila Programa zabranjuju angažiranje konzultanata ili prijavu projekata koje prijavitelji nisu sami osmislili i napisali postoje kako bi se osigurala jednakost svih sudionika.

Više tehničkih informacija o svim navedenim i drugim bitnim izmjenama u okviru Natječaja 2024. možete pronaći u Vodiču kroz program Erasmus+ i uputama za popunjavanje pojedinih KA1 i KA2 prijavnih obrazaca objavljenim na AMPEU mrežnoj stranici.