Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Odabrani sudionici TCA seminara koji će se održati u Njemačkoj za područje visokog obrazovanja

Donesena je Odluka o odabiru sudionika za sudjelovanje na Aktivnosti osposobljavanja i suradnje u okviru programa Erasmus+ “A New Vision for European Cooperation”
(pristupačna verzija), koja će se održati u Njemačkoj od 10. do 12. rujna 2023. godine u organizaciji njemačke nacionalne Erasmus+ agencije.

Poziv na prijavu je objavljen na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije dana 5. lipnja 2023.