Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Odabrani sudionici TCA seminara "Optimising Mobility for Adult Learners"

Donesena je Odluka o odabiru sudionika za sudjelovanje na Aktivnosti osposobljavanja i suradnje u okviru programa Erasmus+ „Optimising Mobility for Adult Learners (Optim-AL 1)“ (pristupačna verzija), koja će se održati u Sloveniji u razdoblju od 9. do 11. listopada 2023.

Poziv na prijavu je objavljen na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije dana 13. lipnja 2023.