Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Odabrani sudionici TCA seminara „Strategic approaches to Erasmus+ academic staff mobility“

Donesena je Odluka o odabiru sudionika za sudjelovanje na seminaru pod nazivom Strategic approaches to Erasmus+ academic staff mobility (pristupačna verzija) koji će se održati u Reykjaviku, Island, od 19. do 21. lipnja 2024. godine u organizaciji islandske nacionalne Erasmus+ agencije.

Poziv je objavljen na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije 4. ožujka 2024. godine.