Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Odabrani sudionici TCA seminara u Francuskoj za područje obrazovanja odraslih

Donesena je Odluka o odabiru sudionika za sudjelovanje na seminaru: Optimising Mobility for Adult Learners as Active Citizens (Optim-AL 2) (pristupačna verija) koji će se održati u fizičkom obliku u Francuskoj, Tours, od 6. do 8. prosinca 2023. godine u organizaciji francuske nacionalne Erasmus+ agencije.

Poziv je objavljen na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije 21. kolovoza 2023. godine.