Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Odluka o poništenju poziva na prijavu za TCA seminar „LEAN on LEARNING“

Donesena je Odluka o poništenju poziva na prijavu za sudjelovanje na TCA seminaru „LEAN on LEARNING – A Co-Creative training event for those involved and interested in Adult Education and mobility learning“ (pristupačna verzija).

Poziv
je objavljen na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije 20. listopada 2023. godine.