Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Održana online konferencija Bonski proces 2021 - implementacija Europske Agende za rad s mladima

Online konferencija "Bonski proces - implementacija Europske Agende za rad s mladima" održana je u početkom veljače 2021. putem Zoom platforme i Facebook prijenosa s preko 140 osoba koje su je "uživo" pratile. Agenda stavlja naglasak na važnost političke odgovornosti u uspostavljanju sustava kvalitete rada s mladima.

Konferenciju je uvodnim riječima otvorila pomoćnica ravnateljice Agencije za mobilnost i programe Europske unije, Sanja Posavec, naglašavajući da je rad s mladima u Hrvatskoj već ranije, a pogotovo u ovim teškim vremenima mnogo puta pokazao visok stupanj socijalne osjetljivosti, mogućnost prilagodbe te dokazao da zaslužuje snažniju političku i financijsku potporu.

„Putokazi za budućnost“ - predstavljanje Marka Kovačića s Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu o Deklaraciji o radu s mladima, dalo je širu perspektivu o razlozima donošenja Agende, utjecajima njezinih preporuka i načinima na koje političke institucije mogu pomoći u implementaciji iste. "Deklaracija poziva na jačanje političke obaveze u uspostavljanju sustava kvalitete rada s mladima, ali i na važnost sinergije svih dionika u području mladih. Stoga je za kvalitetnu implementaciju Agende važno priznavanje neformalnog obrazovanja na nacionalnoj razini te razvoj kurikuluma za rad s mladima u okviru formalnog obrazovanja", naglasio je Kovačić.

Državna tajnica Željka Josić navela je kako mlade ljude u Hrvatskoj treba više motivirati i aktivirati, a posebice one u ruralnim krajevima. Tu bi, istaknula je, moglo pomoći jačanje lokalnih Savjeta mladih.

O mladima u ruralnim krajevima govorila je i Tajana Broz iz Grada Pregrade te se složila da je podupiranje Savjeta mladih i osiguranje okvira za rad s mladima u ruralnim zajednicama ključno za osiguravanje uvjeta za njihovo ostajanje i kvalitetan život u njihovim lokalnim zajednicama. Nadalje je istaknula kako model izgradnje centara za mlade uz podršku Europskog socijalnog fonda vidi kao dobru priliku za konkretne infrastrukturne mjere koje su nužno potrebne u manjim, ruralnim gradovima i općinama. Naglasila je i važnost uključivanja Grada Pregrade u projekt Europe Goes Local koji provodi Agencija za mobilnost i programe EU, budući da im osigurao uvjete za donošenje akcijskog plana pokretanje edukacija i mentorstva za mlade.

Marita Grubišić-Čabo s Instituta za društvena istraživanja Zagreb predstavila je rezultate istraživanja provedenog u okviru projekta Supporting Evidence-based Education of Youth Workers, Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu, Sveučilišta u Ljubljani i Rijeci.

U Hrvatskoj se puno toga pozitivnog događa u sektoru mladih, zaključila je Branimira Penić iz Mreže mladih Hrvatska. "Primjerice, u Rijeci je pokrenut program cjeloživotnog obrazovanja “Mladi u suvremenom društvu”. Mnogo je lokalnih inicijativa koje provode udruge mladih i civilni sektor te već postoje gradovi koji imaju svoje službenike za mlade", navela je.

SDUDM nastavak vidi u komunikaciji s civilnim društvom, educiranju o radu s mladima u okviru civilnog sektora, ali i škola, jer mladi žele neformalno učenje nastaviti u školi gdje se osjećaju sigurno. Prioritet razvoja rada s mladima u Hrvatskoj vide u osnaživanju lokanih zajednica kako bi imali adekvatnu potporu u provođenju projekata i programa.

„Ne treba čekati, nego krenuti odmah i ne treba se pitati što Bonski proces može učiniti za nas, već što mi možemo učiniti za Bonski proces!“, rekla je Branimira Penić za kraj.