Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Osnaživanje aktivnog sudjelovanja mladih kroz TCA trening u sklopu Europskog tjedna mladih

Tijekom Europskog tjedna mladih u Zadru se održao četverodnevni trening pod nazivom "Aktivni mladi za aktivnu zajednicu". Događaj je okupio 22 predstavnika jedinica lokalne samouprave, udruga za mlade i neformalnih inicijativa mladih. Cilj treninga bio je upoznati sudionike s mogućnostima koje pruža Erasmus+ program, posebno kroz Aktivnosti sudjelovanja mladih, s ciljem doprinosa istih na razvoj lokalnih zajednica.

TCA trening "Aktivni mladi za aktivnu zajednicu"

Trening se usredotočio na teme poput aktivnog sudjelovanja mladih i mehanizama uključivanja mladih u procese donošenja odluka kroz vođene interaktivne sesije koje su obuhvaćale predavanja, prezentacije i razmjenu iskustava.

Sudionici su tako upoznati s fazama projektnog ciklusa, od ideje do realizacije, uz fokus na uspostavu kvalitetnih partnerstava i suradnje s ciljem stvaranja održivih projekata. Trening je održan u sklopu Europskog tjedna mladih pod sloganom “Izrazi svoju viziju”, a ove je godine naglasak posebno stavljen na Europske izbore. U skladu s tim diskutirane su i strategije za efikasno poticanje mladih za sudjelovanje u demokratskim procesima, s posebnim naglaskom na važnost izlaska na izbore.

Uvodni dan bio je posvećen predstavljanju programa i ciljeva te upoznavanju sudionika. Tijekom ovog dana, sudionici su raspravljali o mehanizmima aktivnog sudjelovanja mladih i načinima uključivanja u demokratske procese, kao i različitim alatima koji mogu pomoći u izgradnji zajednice.

Drugi dan fokusirao se na upoznavanje s Aktivnosti sudjelovanja mladih u okviru Ključne aktivnosti 1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince, i praktične savjete za prijavu projekata. Sudionici su radili u manjim grupama kako bi osmislili svoje projektne ideje, razmotrili ključne faze projektnog ciklusa i učili iz primjera dobre prakse Grada Rijeke i njihovog projekta “Grad po mjeRI mladih”. Sudionici su također imali priliku sudjelovati u pub kvizu koji je osigurao opuštenu atmosferu i umrežavanje.

Treći dan bio je posvećen detaljima u provedbi projekata Aktivnosti sudjelovanja mladih, uključujući praktične aspekte kao što je definiranje i mjerenje učinaka projekta, te osiguravanje visokog stupnja uključenosti mladih u svim fazama provedbe projekta.

Završni dan bio je rezerviran za raspravu o održivosti projekata, diseminaciji i vidljivosti rezultata. Trening je završen evaluacijom, a sudionicima su dostavljeni i Youthpass certifikati.

Više o Erasmus + programu u području mladih saznajte na poveznici.