Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Što je Erasmus+ u 2021. godini donio Hrvatskoj

Početak novog programskog razdoblja Erasmusa+ Hrvatskoj je u 2021. godini donio veći proračun, više od 28 milijuna eura, što je rezultiralo većim potporama za mobilnosti u svrhu učenja te partnerstvima za suradnju.

Vizual koji prikazuje Erasmus+ 2021. u Hrvatskoj u brojkama

Potpora mobilnosti učenika, osoblja i mladih ljudi jest i ostaje bit i okosnica Erasmus+

Kroz jedinstveno iskustvo življenja, studiranja, usavršavanja ili putovanja u inozemstvo, sudionici stječu samopouzdanje i vještine, otkrivaju drugačije kulture i grade mreže međuljudskih i profesionalnih odnosa s ljudima iz drugih zemalja. Time se potiče njihova zapošljivost i aktivno sudjelovanje u društvu te pridonosi većoj socijalnoj uključenosti i jačanju europskog identiteta.

U okviru projekata mobilnosti u svrhu učenja u 2021. godini u Hrvatskoj je zabilježeno 249 ugovorenih projekata u kojima je sudjelovalo 792 organizacije. Najviše mobilnosti u okviru ugovorenih projekata realiziralo se u području općeg obrazovanja i osposobljavanja, dok je strukovno obrazovanje i osposobljavanje iskoristilo najviše bespovratnih sredstava, gotovo 9 milijuna eura od ukupnih 17,4 milijuna eura.

Kontinuirani porast mladih na mobilnosti u Hrvatskoj

Promatrajući zadnjih nekoliko godina vidljiv je kontinuirani porast broja studenata koji dolaze na mobilnost u Hrvatsku, izuzev 2020. godine kada je pandemija koronavirusa ograničila kretanja. Tako se 2021. godine čak 8439 studenata odlučilo svoj Erasmus+ boravak provesti u Hrvatskoj, dok je isto učinio 3181 nastavnik ili drugo osoblje. S druge strane, nešto manje studenata, 7902, te nastavnika/osoblja, 2304, na svoju mobilnost otišlo je u inozemstvo.

Očekuje se da će oko 10 milijuna pojedinaca, uključujući studente, učenike, profesore, nastavnike i trenere u svim sektorima, sudjelovati u aktivnostima mobilnosti u inozemstvu tijekom trajanja programa.

Veće potpore za partnerstva za suradnju

Erasmus+ povećava potporu za projekte koji potiču suradnju i razmjenu praksi, omogućujući ključnim akterima da bolje koriste nove tehnologije, razvijaju inovativne metode poučavanja, obuke i učenja, promiču neformalno učenje i razvijaju zajedničke alate i aktivnosti.

U okviru Erasmus+ suradničkih partnerstva u 2021. godini zabilježeno je 80 ugovorenih projekata u kojima je sudjelovalo 353 organizacije. Najviše suradničkih partnerstva u okviru ugovorenih projekata realiziralo se u području općeg obrazovanja i osposobljavanja te mladih, koji su zajedno iskoristili oko 6 milijuna eura od ukupnih 11,6 milijuna eura bespovratnih sredstava.

U projektima suradnje i aktivnostima razvoja politika, organizacije stječu iskustvo u međunarodnoj suradnji, jačaju svoje kapacitete, proizvode inovativne pristupe, razmjenjuju dobre prakse i umrežavaju se. Putem ovih aktivnosti Erasmus+ ima važnu ulogu u jačanju otpornosti i podupiranju oporavka i inovacija u područjima obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta.

Digitalna transformacija najzastupljeniji je prioritet Erasmus+ programa

Program Erasmus+ promiče četiri horizontalna prioriteta: uključivanje i raznolikost, digitalna transformacija, okoliš i borba protiv klimatskih promjena, sudjelovanje u demokratskom životu. S obzirom na to da je pandemija COVID-19 ubrzala digitalne procese u obrazovanju te naglasila važnost inovacije i digitalne edukacije, nije neobično što je u 2021. godini najveći doprinos Erasmus+ projekata bio upravo iz područja digitalne transformacije, čak 61,3% utrošenih bespovratnih sredstva. Nakon digitalne transformacije slijede prioriteti uključivanja i raznolikosti (37,7%), okoliša i borba protiv klimatskih promjena (23,5%) te sudjelovanja u demokratskom životu (12%).

Statistički podaci o Erasmus+ mobilnosti i suradničkim partnerstvima u Hrvatskoj za 2021. godinu dostupni su na poveznici.