Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Uključite se u evaluaciju Strategije EU-a za mlade

Europska komisija objavila je Poziv za sudjelovanje u privremenoj evaluaciji Strategije EU za mlade koja predstavlja europski okvir suradnje u području mladih za razdoblje 2019.–2027. godine

Dvije mlade djevojke različitih rasa zajedno sjede u učionici
@Europska komisija

Cilj je ove inicijative evaluirati općenitu djelotvornost i uspješnost strategije te njezinu učinkovitost, relevantnost, dosljednost i dodanu vrijednost EU-a. Ova evaluacija u kojoj možete sudjelovati do 21. listopada 2022. preko mrežne stranice Europske komisije pridonijet će preispitivanju strategije u sredini programskog razdoblja, a to preispitivanje provest će Vijeće EU-a.

Strategijom EU-a za mlade nastoji se mladima omogućiti da kroje vlastitu sudbinu, podržavaju svoj osobni razvoj i put do samostalnosti, postanu otporni te steknu životne vještine kako bi se nosili sa svijetom koji se mijenja.

Strategijom se nastoji poticati mlade i pružiti im potrebne resurse za biti aktivni građani, nositelji solidarnosti i pozitivnih promjena u skladu s europskim vrijednostima i identitetom. Također, cilj je poboljšati političke odluke u EU po pitanju njihova utjecaja na mlade u svim sektorima, posebno u području zapošljavanja, obrazovanja, zdravlja i socijalne uključenosti. Socijalna komponenta uključuje rad na iskorjenjivanju siromaštva mladih i svih oblika diskriminacije te promicanje inkluzije mladih.

Strategija je, naime, usmjerena na tri ključna područja djelovanja: uključivanje, povezivanje, osnaživanje te rad na zajedničkoj provedbi u svim sektorima. Nizom instrumenata, npr. dijalogom EU-a s mladima u kojem sudjeluju donositelji odluka i mladi raspravlja se o inicijativama u području mladih i kako bi se perspektiva mladih uključila u druge politike.

Strategija se provodi u trogodišnjim ciklusima, a glavna tema za razdoblje 2019. – 2021. bila je „Stvaranje mogućnosti za mlade”. Dok je „Zajednički angažman za održivu i uključivu Europu” glavna tema za razdoblje 2022. – 2024. godine.

U Europskoj godini mladih 2022. podiže se svijest o djelovanju EU-a i jačaju mogućnosti za mlade da izraze svoja mišljenja, sudjeluju u politikama i utječu na njih na različitim razinama, što je ujedno i poticaj strategiji EU-a za mlade. Na Konferenciji o budućnosti Europe izvučene su pouke koje su važne za participativnu demokraciju u oblikovanju politika EU-a za mlade.

Združene mlade ruke u znak solidarnosti
@Europska komisija

Početkom listopada EU je donio prvi akcijski plan za mlade u okviru vanjskog djelovanja EU-a radi jače suradnje s mladima iz cijelog svijeta kako bi se izgradila otpornija, uključivija i održivija budućnost. Ovaj prvi politički okvir za strateško partnerstvo s mladima pomoći će u ispunjavanju međunarodnih obveza, kao što su UN-ov Program održivog razvoja do 2030. i Pariški klimatski sporazum, jačanjem konstruktivnog sudjelovanja mladih i njihova osnaživanja u EU-ovim politikama u području vanjskog djelovanja.

Akcijskim planom za mlade u okviru vanjskog djelovanja EU-a ojačat će se postojeće inicijative i pokrenuti nove ključne inicijative usmjerene na mlade širom svijeta, uključujući:

 • inicijativu Mladi i žene u demokraciji u vrijednosti od 40 milijuna EUR kojom će se povećati sudjelovanje i vodstvo mladih ljudi, mladih aktivista i organizacija pod vodstvom mladih u cijelom svijetu, jačanjem njihovih prava, osnaživanjem i sudjelovanjem u javnim i političkim pitanjima. Inicijativom će se podupirati lokalne organizacije i mladi aktivisti u području institucijskog nadzora, borbe protiv korupcije, građanskog promatranja izbora, zagovaranja demokratskih reformi, obrazovanja građana, promicanja prava glasa, slobode udruživanja i okupljanja te ljudskih prava;
 • fond za osnaživanje mladih, novu pilot-inicijativu vrijednu 10 milijuna EUR kojom će se osigurati izravna financijska potpora inicijativama pod vodstvom mladih u partnerskim zemljama s naglaskom na provedbi ciljeva održivog razvoja na lokalnoj razini, posebno na okoliš i klimatske promjene te na uključivanje ranjivih i marginaliziranih mladih;
 • akademiju za mlade Afrike i Europe u okviru koje će se osigurati financijska potpora u iznosu od 50 milijuna EUR za mogućnosti formalnog i neformalnog učenja i razmjene za mlade koji žele poboljšati svoje rukovoditeljske vještine i stvoriti mreže pokretača promjena u Africi.