Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

CEEPUS mreže

CEEPUS mreže su partnerstva srodnih ili komplementarnih visokih učilišta iz više zemalja koje sudjeluju u CEEPUS-u. Glavnina mobilnosti u CEEPUS-u odvija se unutar CEEPUS mreža koje predstavljaju okosnicu programa. CEEPUS mreže su tematske, a teme mogu biti više ili manje specijalizirane. Teme tako mogu odgovarati cijelom području obrazovanja (primjerice, mreža VETNest), no mogu biti i usko specijalizirane (npr. mreža Neuroshare).

Mrežu čine najmanje tri člana iz najmanje tri države članice CEEPUS-a, pri čemu jedan član ima ulogu koordinatora mreže. U praksi je broj članova unutar mreže mnogo veći. Koordinatori i partneri mogu biti visoka učilišta i njihove sastavnice. Rok za prijavu novih mreža te produženje postojećih jest 15. siječnja svake godine.

Uključivanje u CEEPUS mrežu

Uključivanje u CEEPUS mrežu u svojstvu partnera

Ako se vaš fakultet/odsjek želi uključiti u neku od postojećih CEEPUS mreža (klik na By Network opciju), potrebno je stupiti u kontakt s koordinatorom mreže i ispitati takvu mogućnost. Kako bi vaša jedinica mogla sudjelovati u mreži, potrebno je pribaviti "Letter of Endorsement" koji potpisuje rektor i kojim se potvrđuje da će studenti iz drugih ustanova u sklopu dane CEEPUS mreže biti izuzeti plaćanja školarine, te "Letter of Intent", koje potpisuje dekan i kojim jamči da će se odlaznim studentima u potpunosti priznati razdoblje studiranja na drugoj obrazovnoj instituciji u sklopu CEEPUS mreže. Sljedeći je korak registracija na mrežnoj stranici CEEPUS programa. Profesor koji registrira svoj fakultet/odsjek prijavljuje ulogu Network i ispunjava potrebne podatke na način opisan u povezanom PDF dokumentu. Prijavu zatim odobrava Nacionalni ured za CEEPUS. Nakon toga koordinator mreže može dodati vašu jedinicu u CEEPUS mrežu koju koordinira.

Uključivanje u CEEPUS mrežu u svojstvu glavnog koordinatora mreže

Ako želite osnovati CEEPUS mrežu, odnosno biti koordinator mreže, potrebno je prvo pronaći najmanje dva partnera, pri čemu jedan mora biti iz druge zemlje. Svi članovi mreže trebaju pribaviti Letter of Endorsement koje potpisuje rektor i kojim se potvrđuje da će studenti iz drugih ustanova u sklopu dane CEEPUS mreže biti izuzeti plaćanja školarine, te Letter of Intent koje potpisuje dekan i kojim se jamči da će se odlaznim studentima u potpunosti priznati razdoblje studiranja na drugoj obrazovnoj instituciji u sklopu CEEPUS mreže. Sljedeći je korak registracija na mrežnoj stranici CEEPUS programa. Profesor koji registrira svoj fakultet/odsjek prijavljuje ulogu Network i ispunjava potrebne podatke na način opisan u povezanom PDF dokumentu. Prijavu zatim odobrava Nacionalni ured za CEEPUS. Nakon toga potrebno je osnovati mrežu i dodati sve partnere putem korisničkog sučelja prateći sljedeće korake.

Uvjeti za sudjelovanje u CEEPUS mreži

 • uzajamno priznavanje studija provedenog u stranoj ustanovi (temeljem ECTS bodova)
 • napori u razvijanju zajedničkih programa i sustava kako bi se olakšalo međusobno priznavanje studija – usklađivanje kurikuluma te razvijanje združenog studijskog programa, koji u idealnom slučaju vodi k združenom akademskom stupnju
 • predavanja, seminari i drugi oblici nastavničkog rada na engleskom, francuskom ili njemačkom jeziku (preferira se engleski jezik)
 • oslobađanje stipendista obveze plaćanja školarine.

Kutak za koordinatore