Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Seminar o jačanju organizacijskih kapaciteta u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju

Pridružite se informativnom sastanku o kontekstu i postupku prijave na Poziv na podnošenje prijedloga za jačanje organizacijskih kapaciteta u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju u okviru programa Erasmus+ (Ključna aktivnost 2), koji će se održati u online, 8. prosinca 2021. u vremenu od 14.00 do 17.00 sati (po briselskom vremenu).

Aktivnost jačanja organizacijskih kapaciteta u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja usmjerena je poticanju projekata međunarodne suradnje i partnerstava između organizacija u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u državama članicama EU-a, trećim zemljama pridruženima programu Erasmus+ ili trećim zemljama koje nisu pridružene Programu. Njima se nastoji poduprijeti relevantnost, dostupnost i prilagodljivost ustanova i sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u trećim zemljama koje nisu pridružene programu. Takve bi osnažene ustanove trebale biti pokretač održivog socioekonomskog razvoja.

Ukupni proračun za ovu aktivnost iznosi više od 26 milijuna eura.

Više informacija o ovoj aktivnosti, sadržaju online informativnog sastanka u organizaciji Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA) i Europske komisije, kao i poveznicu za pristup možete pronaći na mrežnim stranicama Europske komisije.

Prethodna registracija nije potrebna.