Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Radionica KA2 Partnerstva za suradnju u području mladih

Dana 23. travnja 2021. održana je radionica KA2 Partnerstva za suradnju u području mladih.

Dva kratka videa (video Suradnička partnerstva, video Mala partnerstva) će vam dati uvid o kakvim se aktivnostima radi, a u nastavku potražite i dostupne prezentacije.