Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Natječaj za dodjelu stipendija Vlade Narodne Republike Kine u akademskoj godini 2021./2022.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Agencija za mobilnost i programe Europske unije, u suradnji s Veleposlanstvom Narodne Republike Kine u Republici Hrvatskoj, pozivaju na podnošenje prijava za dodjelu stipendija Vlade Narodne Republike Kine u akademskoj godini 2021./2022.

Stipendije su namijenjene hrvatskim državljanima za preddiplomski, diplomski ili poslijediplomski studij te za stručno usavršavanje u Narodnoj Republici Kini.

Prednost će se dati kandidatima koji nisu već bili dobitnici stipendija Vlade Narodne Republike Kine te kandidatima koji imaju prihvatno pismo od sveučilišta u NR Kini (detaljnije objašnjeno u točki 11. u popisu prijavne dokumentacije koji se nalazi u tekstu natječaja niže).

Agencija za mobilnost i programe EU-a i Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH izabrat će i predložiti kineskoj strani kandidate za stipendiju, a konačnu odluku o dodjeli stipendije donosi Kinesko vijeće za dodjelu stipendija.

Agencija za mobilnost i programe EU-a snosit će troškove putovanja na mobilnost stipendistima koje Agencija i Ministarstvo zajednički predlože kineskoj strani za stipendiju.

Detaljne informacije o stipendijama NR Kine nalaze se na mrežnoj stranici Kineskog vijeća za dodjelu stipendija.

Prije podnošenja prijave svi kandidati moraju se registrirati on-line na mrežnoj stranici Kineskog vijeća za dodjelu stipendija.

Prijava za stipendiju treba sadržavati sljedeće dokumente dostavljene u dva (2) primjerka:

 1. otisnut, ispunjen i potpisan on-line obrazac - kineski prijavni obrazac koji je dostupan na mrežnoj stranici Kineskog vijeća za dodjelu stipendija;
 2. otisnut, ispunjen te potpisan on-line obrazac na engleskome jeziku dostupan ovdje;
 3. preslika putovnice koja mora biti valjana nakon 1. ožujka 2022. Kandidati koji zbog opravdanih razloga u trenutku prijave ne mogu zatražiti izdavanje putovnice trebaju dostaviti presliku osobnoga identifikacijskog dokumenta koji sadrži sljedeće informacije: ime, prezime, državljanstvo, datum rođenja;
 4. ovjerena preslika diplome najviše završene razine obrazovanja; kandidati koji u trenutku prijave imaju status studenta bilo koje razine studija dodatno trebaju priložiti potvrdu o upisu na visoko učilište. Potrebno je dostaviti dokumente u izvorniku na engleskome jeziku ili preslike originala na hrvatskome jeziku i ovjereni prijevod na engleskome ili kineskome jeziku;
 5. prijepis ocjena najviše završene razine studija na engleskome jeziku ili presliku originala na hrvatskome jeziku i ovjereni prijevod na engleskome ili kineskome jeziku;
 6. plan studija ili istraživanja na engleskome jeziku; minimalno 200 riječi za studente koji planiraju upisati preddiplomski (BA) studij, 800 riječi za kandidate koji planiraju upisati diplomski (MA) ili poslijediplomski (PhD) studij te 500 riječi za kandidate koji se prijavljuju za stručno usavršavanje;
 7. kandidati za diplomski i poslijediplomski studij te za stručno usavršavanje uz sve navedeno trebaju dostaviti i dva pisma preporuke profesora s matičnoga visokog učilišta, na engleskome jeziku;
 8. kandidati za glazbeni studij uz sve navedeno trebaju predati i CD ili drugi medij za pohranu podataka sa svojim izvedbama, a kandidati za studij u umjetničkom području trebaju predati i CD ili drugi medij za pohranu podataka sa svojim radovima (dva crteža, dvije slike i dva rada po izboru);
 9. kandidati mlađi od 18 godina trebaju dostaviti važeći dokument zakonskoga skrbnika u Kini;
 10. preslika ispunjenoga obrasca o zdravstvenom stanju na engleskome jeziku koji je dostupan na mrežnoj stranici Kineskog vijeća za dodjelu stipendija ili portalu Study in China (originalni primjerak obrasca ne prilaže se prijavnoj dokumentaciji, nego se predaje nakon dolaska na sveučilište u NR Kini). Napomena: Nepotpuna liječnička potvrda, kao i nepotpisana te neovjerena liječnička potvrda, smatra se neprihvatljivom. Liječnička potvrda vrijedi šest mjeseci od dana izdavanja;
 11. prihvatno pismo željenog sveučilišta tj. visokog učilišta u NR Kini iz kojega je vidljivo da će se u slučaju dodjele stipendije kandidatu omogućiti izravan upis na to sveučilište. Kandidatima koji ne prilože prihvatno pismo ne može se jamčiti da će im biti osiguran upis na željeno visoko učilište te Kinesko vijeće za dodjelu stipendija zadržava pravo na raspoređivanje kandidata na druga visoka učilišta u NR Kini;
 12. dokaz o znanju kineskoga jezika (npr. HSK certifikat) ili dokaz o znanju engleskoga jezika (npr. IELTS, TOEFL itd.), ako ga kandidat posjeduje;
 13. životopis na engleskome jeziku u Europass formatu.

Svi dokumenti koji nisu u izvorniku na engleskome ili kineskome jeziku trebaju biti dostavljeni u obliku ovjerenoga prijevoda na engleski ili kineski jezik.

Korisne informacije za pripremu prijavne dokumentacije te odgovore na često postavljena pitanja možete pronaći ovdje.

Za sve pojedinosti i dodatne informacije o natječaju zainteresirani kandidati mogu se obratiti Agenciji za mobilnost i programe EU-a na adresu elektroničke pošte: bilaterala@ampeu.hr

Prijava za stipendiju, s cjelokupnom dokumentacijom, podnosi se u dva (2) primjerka na adresu:

AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Frankopanska ulica 26, 10 000 Zagreb,
s naznakom: „Za stipendije Vlade NR Kine“.

Rok za podnošenje prijave na natječaj za stipendiju je 28. veljače 2021. godine.

Odjel za visoko obrazovanje koji djeluje pri Agenciji za mobilnost i programe Europske unije obrađuje Vaše osobne podatke u svrhu prijave na natječaj za dodjelu stipendija Narodne Republike Kine u akademskoj godini 2021./2022.
Više o obradi Vaših osobnih podataka možete pročitati u Općoj obavijesti o obradi osobnih podataka dostupnoj ovdje.