Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Odluka o izboru gradova za sudjelovanje u projektu Europe Goes Local – 3. izdanje nacionalnih aktivnosti

Agencija za mobilnost i programe EU objavljuje rezultate otvorenog poziva gradovima koji su iskazali interes za uključivanje u treće izdanje projekta Europe Goes Local na nacionalnoj razini.

Dostupno je preuzimanje Odluke o izboru gradova i u pristupačnom PDF formatu.