Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Otvorene prijave za (TCA) kontaktni seminar u Luksemburgu za nastavnike i ravnatelje srednjih škola

Agencija za mobilnost i programe Europske unije poziva vas na prijavu za sudjelovanje na TCA seminaru "Creative use of learning applications in school education", koji će se održati od 19. do 21. listopada 2022. u Luksemburgu u organizaciji luksemburške Erasmus+ nacionalne agencije, a  kao dio dugoročne aktivnosti na temu digitalizacije u sektoru odgoja i općeg obrazovanja (Digitalisation in School Education). Rok za prijavu: 15. rujna 2022. godine.

Kontaktni seminar je međunarodnog karaktera pa je radni jezik engleski.

Teme i ciljevi seminara su sljedeći:

 • kreativna upotreba aplikacija za učenje u sektoru odgoja i općeg obrazovanja
 • razmjena iskustva u vezi s upotrebom aplikacija za učenje koje mogu biti podrška prilikom podučavanja prirodoslovnih predmeta i stranih jezika
 • otkrivanje ili predstavljanje praktičnih primjera te dijeljenje mišljenja i ideja za upotrebu aplikacija za učenje u učionici kako bi se na kreativan način poboljšale digitalne vještine učenika
 • umrežavanje i ostvarivanje zajedničkog sustava podrške za strategije digitalizacije u pojedinačnim školama

Očekivani rezultati seminara su sljedeći:

 • pronalaženje novih partnera u drugim europskim školama, dijeljenje najboljih praksi i predstavljanje vlastitih ideja
 • pronalaženje novih ideja i metoda koje je moguće provesti u vlastitim školama i zahvaljujući kojima će se potencijalno razviti novi Erasmus+ projektni prijedlozi

Ciljana skupina

Kontaktni seminar namijenjen je nastavnicima i ravnateljima srednjih škola.

Broj sudionika

Na seminaru će sudjelovati oko 50 sudionika iz Erasmus+ programskih zemalja, a najviše 3 mjesta rezervirana su za sudionike iz Hrvatske, za područje odgoja i općeg obrazovanja.

Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske. 

Troškovi

Troškove prijevoza, temeljem ugovora s odabranim sudionicima, pokriva Agencija za mobilnost i programe Europske unije. Troškove obroka i smještaja financirat će organizator.

Prijava

Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem Salto platforme na koju je potrebno prethodno se registrirati.

Krajnji rok za prijavu na kontaktni seminar je 15. rujna 2022. godine.

Više informacija možete pronaći na sljedećoj poveznici:

Napomena organizatora: sudionici na seminar trebaju ponijeti vlastito prijenosno računalo te imati otvoren račun na platformi eTwinning.

Za sva pitanja u vezi seminara molimo da se obratite na adresu elektroničke pošte tca_obrazovanje@ampeu.hr uz obvezno navođenje područja na koje se upit odnosi (područje odgoja i općeg obrazovanja).